Strona główna Dotacje – aktualności

Dotacje – aktualności

20 lat funduszy unijnych w Jaśle – zobacz film

W tym roku mija 20 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. 1...

Eko-tożsamość polsko-słowackiego pogranicza

Eko-tożsamość polsko-słowackiego pogranicza Cel projektu: ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Projekt ma przyczynić...

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

Cel projektu: wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla...

Miasto Jasło – skuteczny beneficjent środków unijnych

Samorządy prześcigają się w pomysłach na uatrakcyjnienie miast. Unijne dotacje otwierają im drogę do zagospodarowania terenów miejskich, upiększania ciekawych miejsc, odnawiania budynków. Tak jest i w Jaśle.W związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Jasło efektywnie korzysta z możliwości dofinansowania projektów mających na celu rozwój miasta. W roku 2017 Miasto Jasło zostało zwycięzcą w kategorii Skuteczny beneficjent środków unijnych w X rankingu Złota Setka Gmin, Aktywna Gmina Podkarpacia 2017, zorganizowanym przez gazetę „Nowiny”. Gala, podczas której wręczano laury odbyła się 14 grudnia 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.


Zdjęcia z wręczenia nagrody Skuteczny beneficjent środków unijnych w X rankingu Złota Setka Gmin, Aktywna Gmina Podkarpacia 2017, zorganizowanym przez gazetę „Nowiny”.


Zdjęcia z wręczenia nagrody Skuteczny beneficjent środków unijnych w X rankingu Złota Setka Gmin, Aktywna Gmina Podkarpacia 2017, zorganizowanym przez gazetę „Nowiny”.

Od 2004 roku Miasto Jasło, samodzielnie, w partnerstwie lub reprezentowane przez miejskie instytucje, zrealizowało ponad 40 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych.Łączna wartość zadań to ponad 153 mln zł, w tym dofinansowanie to ponad 108,5 mln zł.

Miasto Jasło dba o dobrą jakość życia mieszkańców i pozyskuje dofinansowanie na projekty, które dotyczą głównych dziedzin życia:


  • PROJEKTY W DZIEDZINIE EDUKACJI – dzięki dofinansowaniu z UE poprawiono jakość usług edukacyjnych

-zakupiono wyposażenie do wszystkich szkół miejskich, w tym sprzęt ITC, wybudowano sieć bezprzewodową w celu lepszego dostępu do Internetu, zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych;

– przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla 2120 uczniów z 9 jasielskich szkół;

– zmodernizowano infrastrukturę szkolną, rozbudowano salę gimnastyczną w SP nr 11, wyremontowano salę korekcyjną w SP nr 2, odbudowano place zabaw oraz chodniki przy Przedszkolu Miejskim nr 11 i nr 9 w Jaśle.

-Miasto Jasło od lat realizuje Program Jasło Miasto Wiedzy. W ramach programu zrealizowano projekt, dzięki któremu ponad 3600 uczniów skorzystało ze wsparcia. Między innymi zakupiono 216 komputerów oraz wyposażenie do 14 pracowni przyrodniczych.Zakup wyposażenia do jasielskich szkół


Zakup wyposażenia do jasielskich szkół


  • PROJEKTY W DZIEDZINIE KULTURY – zwiększono jakość usług świadczonych w zakresie kultury

– przebudowano Jasielski Dom Kultury. W 2016 roku burmistrz Jasła Ryszard Pabian odebrał nagrodę wyróżniającą tę inwestycję . Gala wręczenia laurów odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł „Modernizacja Roku 2015” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2015” wręczono w 13 kategoriach. W sumie do Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2015” zostały zgłoszone 672 realizacje.


Zdjęcie z Gali wręczenia laurów na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł „Modernizacja Roku 2015” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2015”

– zorganizowano wiele wydarzeń kulturalnych, w tym prezentację kultur, tradycji i historii krajów Grupy Wyszehradzkiej,

– promowano produkty regionalne w ramach organizowanych jarmarków,

– nawiązano nowe kontakty partnerskie w celu promocji wydarzeń kulturalnych,

– utworzono Centrum Informacji Turystycznej w Jaśle. Odwiedzając je dowiemy się jakie wydarzenia kulturalne odbywają się w mieście, jak w ciekawej formie spędzić czas w Jaśle.Jasielski Dom Kultury


  • PROJEKTY W DZIEDZINIE USŁUG KOMUNALNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA – poprawiono jakość środowiska naturalnego w mieście

przeprowadzono termomodernizację budynków wszystkich miejskich przedszkoli, większości szkół podstawowych i gimnazjów, budynku hali sportowej oraz budynku Straży Miejskiej w Jaśle;

– zainstalowano na 841 jasielskich domach prywatnych kolektory słoneczne do ogrzewania wody użytkowej;

– zainstalowano na 10 budynkach użyteczności publicznej instalacje fotowoltaiczne do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego;

– wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz wybudowano 10 km sieci wodociągowej;

– zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Jaśle oraz 2,4 km kanalizacji sanitarnej;

– odbudowano sieć ciepłowniczą na terenie Jasła wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem kompletnych węzłów cieplnych w kilkunastu obiektach w mieście.


Stacja uzdatniania wody


Termomodernizacja Przedszkoli Miejskich


  • PROJEKTY W DZIEDZINIE REKREACJI i SPORTU – zmodernizowano i utworzono miejsca rekreacji

– zrewitalizowano Park Miejski w Jaśle, w tym wybudowano fontannę;

– zrekultywowano teren pocegielniany tworząc teren wypoczynkowy „Kwiatowa”;

– zrewitalizowano Park i Pałacyk Sroczyńskich;

– przebudowano Ogródek Jordanowski;

– wybudowano tor BMX i park linowy;

– utworzono place zabaw na osiedlach: Gamrat, Mickiewicza, Kopernika, Ulaszowice;

– przebudowano basen otwarty w Jaśle.


Pałac Sroczyńskich


Teren rekreacyjny „Przystanek Kwiatowa”


Plac Zabaw – Ogród Jordanowski


Tor BMX


  • PROJEKTY W DZIEDZINIE KOMUNIKACJI – poprawiono jakość i dostępność komunikacyjną w mieście

wybudowano ul. Produkcyjną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Bieszczadzką,

– wybudowano ulicę Pinkasa oraz odcinek ul. Dobrzańskiego;

wybudowano przedłużenie ul. Kasprowicza;

przebudowano ul. Fabryczną, ulicę Krajowicką, ul. Żeromskiego;

– odbudowano ulice: B. Prusa, Kolejową, Sportową, Łukasiewicza orazkilka ulic bocznych od ul. 17-go Stycznia;

– zmodernizowano chodniki miejskie;

– zakupiono 11 autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, uruchomiono 3 nowe linie komunikacyjne oraz system informowania pasażerów;


Tabor miejski


Tabor miejski


  • PROJEKTY W DZIEDZINIE BEZBIECZEŃSTWA – Poprawiono bezpieczeństwo na terenie Miasta Jasła

wybudowano system monitoringu wizyjnego Miasta, wybudowano scentralizowany system zarządzania oświetleniem,

zakupiono samochód ratowniczo–gaśniczy, zakupiono wał przeciwpowodziowy o długości 1 km oraz przenośne agregaty prądotwórcze;


Samochód ratowniczo-gaśniczy


  • PROJEKTY W DZIEDZINIE USŁUG PUBLICZNYCH

– przebudowano Zielony Rynek;

– zwiększono dostęp do e-usług w Urzędzie Miasta, utworzono 11 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu – PIAP, utworzono System Informacji Lokalnej;

– przeprowadzono szkolenia, kursy i działania aktywizacyjne skierowane do osób dorosłych, dzieci i młodzieży romskiej;

– zapewniono wsparcie dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle, w tym kursy zawodowe, doradztwa zawodowego, warsztaty społeczno-zawodowe, itp.;

– przeprowadzono w ramach „Jasielskiej strefy usług publicznych” diagnozy i wypracowano metody współpracy Miasta Jasła z samorządami powiatu jasielskiego oraz mieszkańcami w celu poprawy jakości świadczonych usług w dziedzinie: edukacji, zdrowia, usług komunalnych, kulturalnych i komunikacyjnych.


„Zielony Rynek”

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content