Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 15  przy ul. 3 Maja...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz .U. z 2018 r. poz. 121) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal nr 8  przy ul. 3 Maja...

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz.121) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego...

Zarządzenie w sprawie konkursów na stanowisko dyrektora

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkół Miejskich nr 5 i Przedszkola Miejskiego nr 10, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. Na podstawie art. 63 ust. 10 ustawy...

Zawiadomienie o LXIV Sesji Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na LXIV Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z...

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 04 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz...

Zawiadomienie o LXIII Sesji Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na LXIII Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r.,...

Zarządzenie z dnia 21 marca 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z...

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały RMJ w sprawie Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1, ust. 2...

Patriotyczna majówka

Burmistrz Miasta Jasła serdecznie zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania jednego z najważniejszych świąt narodowych – Konstytucji 3-go Maja. Będzie radośnie, poetycko i patriotycznie. O godzinie...

Kanalizacja na ulicy Bolesława Prusa

Na ulicy Bolesława Prusa budowany jest nowy kolektor kanalizacji deszczowej. Zostanie on włączony do miejskiej kanalizacji deszczowej znajdującej się przy ul. Kolejowej. Koszt prac...

Ogłoszenie o naborze wniosków

Działając na podstawie §4 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z...
Ta witryna używa plików Cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania