Konkurs dla podmiotów lecznictwa odwykowego

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Podstawa prawna. Konkurs ofert ogłoszony jest na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3 stycznia 2019 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie PDF Wykaz dz. 2165

Terminy odbioru odpadów

Urząd Miasta w Jaśle przypomina, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Jasła w 2018 roku odbiór niesegregowanych odpadów na osiedlach: Śródmieście, Mickiewicza, Kopernika zamiast 25.12.2018 r. (tj. wtorek, Boże...

Wykaz nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – ul. Kadyiego 14

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie Wykaz Kadyiego 14

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udziału w komisji konkursowej z dnia 17.12.2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i ogłoszenia z dnia...

Wykaz nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – ul. Sokoła 2

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie Wykaz Sokoła 2

Zawiadomienie o IV “Nadzwyczajnej” Sesji RMJ zwołanej na 13.12.2018 r.

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r.,...

Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r., poz. 994...

Sentymentalna podróż w czasie …

Dzisiaj, zaraz po północy ruszył wyjątkowy serwis o historii naszego miasta – www.17stycznia.pl. Jest to internetowa galeria zdjęć 17 jasielskich budynków, które niestety...

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 15.01.2019 r.

Informuję, że w dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, na tablicy ogłoszeń, zostało wywieszone ogłoszenie o II...

Aktualne numery kont bankowych

Szczegóły znajdują się w załączniku: konta bankowePobierz

Pies wyłapany na ul. Szkolnej w Jaśle.

W dniu 14 stycznia br. na ul. Szkolnej w okolicy gabinetu weterynaryjnego Felis-Vet został znaleziony ok. roczny psiak. Ma on charakterystyczne umaszczenie...
Ta witryna używa plików Cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania