23 października 2017, poniedziałek

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

Pomieszczenie o pow. 22,28m2 zlokalizowane w budynku przy Śniadeckich 15 w Jaśle z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Jasielskiego Klubu Motocyklowego, z przewidywanym miesięcznym czynszem najmu w wysokości 30,00 zł.+23% VAT. Umowa najmu w/w lokalu zostanie...

Bezpłatne szczepienia dla jasielskich seniorów

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkałe w Jaśle, będą mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Miasto Jasło po raz kolejny przeznaczyło na ten cel środki z budżetu miejskiego....

Zakończenie postępowania konkursowego ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019

Burmistrz Miasta Jasła zawiadamia o zakończeniu postępowania konkursowego ofert na wyłonienie realizatora programu  polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ofert...

Akcja DKSM – rejestracja dawców szpiku

Już po raz kolejny Miasto Jasło przyłącza się do akcji fundacji DKMS, podczas której można będzie zarejestrować się do banku dawców szpiku. W Jaśle akcja odbędzie się 29 października. W załączeniu plakat informacyjny.

Spotkania osiedlowe

Od 11 do 25 października br. na szesnastu jasielskich osiedlach odbędą się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami na temat założeń programowych i finansowych oraz polityki społeczno-gospodarczej Miasta na 2018 rok. Lp. zarząd osiedla data spotkania godzina siedziba 1 Bryły 11.10.2017   17.00 Dom Ludowy ul....

Zawiadomienie o LII Nadzwyczajnej Sesji RMJ

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie: porzadek obrad LII Nadzw Sesji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 27 września 2017 r.

Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna” Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003...

Ogłoszenie o przetargu działki ewid. nr 1/127

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ 1.Działki ewid. nr 1/127 o pow. 0,0322 ha...

Konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach: Konkurs Grypa_2017_Formularz_Oferty

Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 września 2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 782) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie...

Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na LIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o...

Ogłoszenie o przetargu – 19 października

WG. 6840.13.2017                                             ...

Ogłoszenie z dnia 13 października 2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia W związku z pismem Dyrektora...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

Pomieszczenie o pow. 22,28m2 zlokalizowane w budynku przy Śniadeckich 15 w Jaśle z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Jasielskiego Klubu Motocyklowego, z przewidywanym miesięcznym czynszem...

Bezpłatne szczepienia dla jasielskich seniorów

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że osoby powyżej 60 roku życia, zamieszkałe w Jaśle, będą mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Miasto Jasło po...
Ta witryna używa plików Cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

Zapisz się do Newslettera!

Wpisz się na listę mailingową i bądź zawsze na bieżąco.
SUBSKRYBUJ
close-link
Newsletter
Rozmiar czcionek
Tryb czytania