Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 15.01.2019 r.

Informuję, że w dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, na tablicy ogłoszeń, zostało wywieszone ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Jaśle,...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU z dnia 8 stycznia 2019 r.

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu handlowo-usługowego o powierzchni 45,93 m²  zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Sokoła 2 w Jaśle. Cenę wywoławczą do przetargu stanowi miesięczny czynsz najmu, który wynosi ...

Konkurs dla podmiotów lecznictwa odwykowego

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Podstawa prawna. Konkurs ofert ogłoszony jest na...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3 stycznia 2019 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie PDF Wykaz dz. 2165

Terminy odbioru odpadów

Urząd Miasta w Jaśle przypomina, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta Jasła w 2018 roku odbiór niesegregowanych odpadów na osiedlach: Śródmieście, Mickiewicza, Kopernika zamiast 25.12.2018 r. (tj. wtorek, Boże...

Wykaz nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – ul. Kadyiego 14

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie Wykaz Kadyiego 14

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udziału w komisji konkursowej z dnia 17.12.2018 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i ogłoszenia z dnia...

Wykaz nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – ul. Sokoła 2

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie Wykaz Sokoła 2

Ogólnopolski konkurs grantowy „Patriotyzm Jutra”

4 mln zł czekają do podziału!!! Ogólnopolski konkurs grantowy „Patriotyzm Jutra” dla lokalnych stowarzyszeń, fundacji, samorządowych instytucji kultury. Wasze działania poświęcone pielęgnowaniu oraz promowaniu lokalnego...

Ankieta Zielona Infrastruktura

Badanie zmian świadomości społecznej dotyczącej roli i znaczenia zielonej infrastruktury dla zachowania łączności ekologicznej i dla rozwoju lokalnego Szanowni Państwo! Zwracamy się z prośbą o wypełnienie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę z dnia 08.02.2019 r.

Szczegóły znajdują się w załączniku: Wykaz winnica

Zawiadomienie o VI “Nadzwyczajnej” Sesji Rady Miejskiej Jasła

Uprzejmie zapraszam na VI  Sesję Rady Miejskiej Jasła - „Nadzwyczajną” którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...
Ta witryna używa plików Cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania