Strona główna Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Wymiana doświadczeń i współpraca pomiędzy miastami europejskimi są istotne z punktu widzenia rozwoju miasta – przyczyniają się do wzajemnego poznania i zrozumienia partnerów, ich kultury tradycji i historii, szanując oryginalność każdego z nich. Kontakty partnerskie umożliwiają szeroką wymianę dobrych praktyk w zakresie pracy samorządów na rzecz społeczności miejskich.

Samorząd Jasła od początków swej działalności starał się stwarzać warunki sprzyjające ożywieniu kontaktów międzynarodowych, dzięki czemu obecna współpraca Jasła obejmuje szereg miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.

W wyniku podpisanych porozumień oraz wstępnych deklaracji współpracy, podejmowanych jest szereg działań zmierzających do intensyfikacji kontaktów pomiędzy społecznościami tych miast. Oprócz systematycznych spotkań przedstawicieli samorządów poszczególnych miast z okazji rocznic, dni miast, najwięcej działań podejmowanych jest w obszarze wymiany kulturalnej, sportowej oraz wymiany młodzieży.

Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych. Głównym celem funkcjonowania telefonu bezpieczeństwa jest zapewnienie informacji i pomocy w nagłych sytuacjach kryzysowych.

W celu połączenia się z operatorem wystarczy zadzwonić pod specjalny numer infolinii: +48 608 599 999 lub +48 22 278 77 77. Kontakt można również nawiązać pisząc e-maila na adres: cc@pot.gov.pl.

Telefon obsługiwany jest w językach: polskim, angielskim, niemieckim. Z telefonu można skorzystać w godzinach:

  • 8:00 – 18:00 (styczeń-maj oraz październik-grudzień);
  • 8:00 – 20.00 (czerwiec-wrzesień).

Telefon jest czynny we wszystkie dni tygodnia poza dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce.

Skip to content