Strona główna Dotacje na zadania w zakresie kultury

Dotacje na zadania w zakresie kultury

Dotacje w dziedzinie kultury przyznane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie art. 19a (Dz.U. z 2019 r., poz.688 ze zm.)

Zestawienie dotacji

 1. Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS” – na realizację zadania publicznego pn. „XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle” – 9 000,00 zł;
 2. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – na realizację zadania publicznego pn. „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – warsztaty artystyczne – wakacje ze sztuką” – 4 000,00 zł;
 3. Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „FAMILIARIS” – na realizację zadania publicznego pn. „II Festiwal teatralny „LALKI W OGRÓDKU” – plenerowe spotkania ze sztuką dla dzieci” – 1 000,00 zł;
 4. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – na realizację zadania publicznego pn. „80 rocznica Akcji „Gamrat” – zdobycia broni przez żołnierzy Obwodu ZWZ-AK Jasło – 4 000,00 zł;
 5. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Jaśle – na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabowidzących” – 1 900,00 zł.
 1. Jasielskie Stowarzyszenie „CONSENSUS” – „XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaśle”, kwota 8 000 zł.
 2. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – warsztaty artystyczne – wakacje ze sztuką”, kwota 5 000,00 zł.
 3. Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie) – „RADOSNA PRZYSTAŃ na szlaku etnokultury”, kwota 1369,00 zł.
 1. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – Warsztaty Artystyczne – „Wakacje ze Sztuką”, kwota 8 000 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – „Legendy Jasielszczyzny”, kwota 4 000 zł.
 3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło – „Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabowidzących”, kwota 2 000 zł.
 1. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – Warsztaty Artystyczne – Wakacje ze Sztuką”, kwota 8 000 zł.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – „Jaślanie pamiętają
  o historii swojej Małej i Wielkiej Ojczyzny”, kwota 6 500 zł.
 3. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – „Tożsamość, kultura, dziedzictwo i język Romów w historii i świecie współczesnym – integracja i edukacja kulturalna w środowisku Miasta Jasła”, kwota 1 000 zł.
 1. Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” Organizacja – XI Edycji „Powitania Wiosny na Cygańską Nutę”, kwota 5 500 zł.
 2. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle – „Świadomy Senior Na Straży Pamięci Historycznej Narodu Polskiego i Promujący Polską Kulturę i Tradycję Wśród Seniorów Środkowej Europy” kwota 10 000 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – „Podkarpackie Impresje im. Karola Głowy – Warsztaty Artystyczne – Wakacje ze Sztuką”, kwota 10 000 zł.
 4. Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” Organizacja – „Dni Kultury Romskiej – XII Edycja”, kwota 10 000 zł.
 5. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe Jasło – „Edukacja kulturalna szansą na aktywizację osób niewidomych i słabowidzących”, kwota 1928 zł.
 6. Fundacja im. Stanisława Barabasza Organizacja „MOTOMIKOŁAJEK 2019 w JAŚLE”, kwota 10 000 zł.
 7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągwi Podkarpackiej, Hufiec JasłoOrganizacja patriotycznej wycieczki autokarowej „Śladami harcerskiego Patrona – Pułkownika Lisa-Kuli”, kwota 2 500 zł.
 1. Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” Organizacja – X Edycji „Powitania Wiosny na Cygańską Nutę”, kwota 5 400 zł.
 2. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle – „Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych i patriotycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle”, kwota 10 000 zł.
 3. Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) – „RADOSNA PRZYSTAŃ na wakacjach z Kulturą”, kwota 10 000 zł.
 4. Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” Organizacja – „Dni Kultury Romskiej – XI Edycja”, kwota 10 000 zł.
 5. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – „Wakacje ze sztuką”, kwota 10 000 zł.
 1. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jaśle – „Organizacja zajęć edukacyjno-kulturalnych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Roku Jubileuszowym 2017”, kwota 10 000 zł.
 2. Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” Organizacja – X Edycji „Powitania Wiosny na Cygańską Nutę”, kwota 5 000 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – „Obóz artystyczno-integracyjny”, kwota 10 000 zł.
 4. Klasztor Św. Antoniego Padewskiego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) – „Kulturalne wakacje z Radosną Przystanią”, kwota 10 000 zł.
 5. Stowarzyszenie Romów „BAHTAŁE ROMA” Organizacja – „Dni Kultury Romskiej- X Edycja”, kwota 8 000 zł.
 1. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. „Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę” – kwota 5 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. „Dni z Kulturą Romską” – kwota 8 000,00 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – Obóz artystyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z Jasła Krempna 2016 – kwota 10.00000 zł
 4. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Organizacja zajęć edukacyjno – kulturalnych dla seniorów w ramach wspierania twórczych inicjatyw promujących aktywność osób starszych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego, lokalne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i Światowego Dnia Praw Osób Starszych – kwota 12 000,00 zł.
 1. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. „Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę” – kwota 5 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. „Dni z Kulturą Romską” – kwota 8 000,00 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – Zostań artystą – integracyjny obóz edukacyjno – kwota 10.00000 zł.
 4. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – Blok działań kulturalnych związanych z 650. Rocznicą nadania Jasłu praw miejskich i 50-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – kwota 10.000,00 zł.
 5. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Uniwersytet Trzeciego Wieku 2015 – kwota 12 000,00 zł .
 1. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. „Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę” – kwota 5 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. „Dni z Kulturą Romską” – kwota 5 000,00 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – Udział młodzieży z Jasła w obozie kulturalno – edukacyjnym dla młodzieży polskiej z Ukrainy – kwota 9 870,00 zł.
 4. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Organizacja zajęć edukacyjno – kulturalnych dla Seniorów w 2014 roku – kwota 12 000,00 zł.
 5. Jasielskie Stowarzyszenie „Consensus” – Projekt „Miasto Negocjacji” – kwota 7 000,00 zł.

Dotacje na zabytki z budżetu Miasta Jasła zgodnie z podjętą Uchwałą nr LI/518/2017 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków miasta Jasła, położonym na obszarze miasta Jasła, nie stanowiącym własności miasta.

Zestawienie dotacji

 • Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych – Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika na malowanie wnętrz (w nawiązaniu do obecnej kolorystyki) zabytkowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego, dotacja w kwocie 10 000,00 zł.
 • Wykonanie prac konserwacyjno-remontowych – Parafia pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika na remont tynków na żelbetonowym stropie nawy głównej zabytkowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków Województwa Podkarpackiego, dotacja w kwocie 30 000,00 zł.
 • Wykonanie prac związanych z renowacją istniejących tynków, zabytkowych sztukaterii oraz odtworzenie balkonów budynku mieszkalnego przy ulicy Asnyka 5 w Jaśle, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, dotacja w kwocie 35 000,00 zł.

– Wykonanie prac związanych z odrestaurowaniem wszystkich elementów zabytkowej fasady frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 16 w Jaśle, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, dotacja w kwocie 33 254,47 zł.

– Kontynuacja rozpoczętych prac konserwatorskich przy elewacji zabytkowego kościoła, Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle, wpisanego do rejestru zabytków, dotacja w kwocie 150 000,00 zł.

– Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy kapliczce przydrożnej poświęconej Matce Bożej usytuowanej u zbiegu ulic Bednarskiej, Jagiełły, PCK w Jaśle w kwocie 40 000 zł.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content