Strona główna Dotacje na zadania w zakresie kultury

Dotacje na zadania w zakresie kultury

Dotacje w dziedzinie kultury przyznane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.)

Zestawienie dotacji 2014 r.

 1. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. “Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę” – kwota 5 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. “Dni z Kulturą Romską” – kwota 5 000,00 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – Udział młodzieży z Jasła w obozie kulturalno – edukacyjnym dla młodzieży polskiej z Ukrainy – kwota 9 870,00 zł.
 4. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Organizacja zajęć edukacyjno – kulturalnych dla Seniorów w 2014 roku – kwota 12 000,00 zł.
 5. Jasielskie Stowarzyszenie “Consensus” – Projekt “Miasto Negocjacji” – kwota 7 000,00 zł.

Zestawienie dotacji 2015 r.

 1. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. “Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę” – kwota 5 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. “Dni z Kulturą Romską” – kwota 8 000,00 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – Zostań artystą – integracyjny obóz edukacyjno – kwota 10.00000 zł.
 4. Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – Blok działań kulturalnych związanych z 650. Rocznicą nadania Jasłu praw miejskich i 50-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego – kwota 10.000,00 zł.
 5. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Uniwersytet Trzeciego Wieku 2015 – kwota 12 000,00 zł .

Zestawienie dotacji 2016 r.

 1. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. “Powitanie Wiosny na Cygańską Nutę” – kwota 5 000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Bahtałe Roma – Organizacja imprezy pn. “Dni z Kulturą Romską” – kwota 8 000,00 zł.
 3. Fundacja im. Stefanii Woytowicz – Obóz artystyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z Jasła Krempna 2016 – kwota 10.00000 zł
 4. Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Organizacja zajęć edukacyjno – kulturalnych dla seniorów w ramach wspierania twórczych inicjatyw promujących aktywność osób starszych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego, lokalne obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych i Światowego Dnia Praw Osób Starszych – kwota 12 000,00 zł.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania