Czy wiesz że

Czy wiesz, że :

  • łączna wartość projektów realizowanych i współfinansowanych od 2005 r. ze środków UE i innych środków zagranicznych to ponad 153 mln zł, w tym dofinansowanie to ponad 107 mln zł !
  • w 2017 roku zakończono projekt, dofinansowany ze środków szwajcarskich,
    w ramach którego zamontowano na 841 domach prywatnych w Jaśle kolektory słoneczne !
  • dzięki Funduszom Europejskim prawie wszystkie budynki użyteczności publicznej zostały poddane pracom termo modernizacyjnym !
  • prąd wytworzony z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na Zielonym Rynku będzie m. in. pokrywał zapotrzebowanie na energię elektryczną budynku Urzędu Miasta Jasła !
  • projekt„Jasielska strefa usług publicznych” i wypracowane w ramach projektu rozwiązania zostały uznane przez Komisję Europejską jako dobra praktyka dla innych samorządów europejskichw zakresie modelu współpracy samorządów na rzecz poprawy jakości usług publicznych. Opracowane przez Miasto Jasło rozwiązania opublikowane zostały w 2015 r. w raporcie „Territorial Agenda 2020 – put in practice”!
  • Na terenie województwa wyznaczono następujące miejskie obszary funkcjonalne:obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego – Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF), MOF Krosno, MOF Przemyśl, MOF Tarnobrzeg, MOF Mielec, MOF Stalowa Wola, MOF Sanok – Lesko, MOF Dębica – Ropczyce, MOF Jarosław – Przeworsk.Miasto Jasło nie zostało ujęte w tych obszarach. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP) daje możliwości sfinansowania wielu projektów w ramach konkursów dedykowanych dla MOF. Miasto Jasło nie ma możliwości skorzystania z tych środków !
  • Miasto z punktu widzenia jego ustawowych zadań (zadań jednostek samorządu terytorialnego) wspiera warunki do rozwojuin. przedsiębiorczości, kultury, turystyki. WYKORZYSTAJ JE, POZNAJ, KREUJ I WSPÓLDZIAŁAJ Z NAMI !