Strona główna Rada Seniorów

Rada Seniorów

Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny. Miasto ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Członkowie rady mogą także zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza i Radę Miejską Jasła, dotyczących sytuacji seniorów. Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta.

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, a w jej skład mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Jasła. Rada Seniorów liczy 16 członków wybieranych spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze.

Skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jasła:

 • Adam Owiński – Przewodniczący Rady
 • Waleria Ćwik – Wiceprzewodnicząca Rady
 • Felicja Jałosińska – Wiceprzewodnicząca Rady
 • Maria Gubała – Sekretarz Rady
 • Elżbieta Bernal
 • Zdzisław Dziedzic
 • Zofia Kawa
 • Teresa Krajewska
 • Józef Liniewski
 • Jan Paweł Łucki
 • Maria Mazan
 • Marian Sobel
 • Zdzisław Świstak
 • Stanisława Turek
 • Wilhelmina Wąsik
 • Henryk Zych
Rozmiar czcionek
Tryb czytania