Strona główna Rada Seniorów

Rada Seniorów

Rada Seniorów ma charakter doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny. Miasto ma sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Członkowie rady mogą także zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez burmistrza i Radę Miejską Jasła, dotyczących sytuacji seniorów. Rada Seniorów podejmuje działania mające na celu integrację jasielskiego środowiska osób starszych oraz wzmocnienie udziału seniorów w życiu miasta.

Kadencja Rady Seniorów trwa 4 lata, a w jej skład mogą być powołane wyłącznie osoby, które ukończyły 60 rok życia i mieszkają na terenie miasta Jasła. Rada Seniorów liczy 16 członków wybieranych spośród członków organizacji, które działają na rzecz środowisk osób starszych lub zrzeszają osoby starsze.

Skład osobowy Rady Seniorów Miasta Jasła:

 1. Marian Sobel – Przewodniczący Rady Seniorów
 2. Waleria Ćwik – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
 3. Danuta Zioła – Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów
 4. Maria Gubała – Sekretarz Rady Seniorów
 5. Danuta Baran
 6. Jacek Borczyk
 7. Józef Laskowski
 8. Benedykta Mastej
 9. Maria Mazan
 10. Adam Owiński
 11. Tadeusz Rojkowski
 12. Grzegorz Sęk
 13. Edward Soczek
 14. Maria Stanisławczyk
 15. Stanisława Turek
 16. Barbara Żegleń

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content