Strona główna Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury

Nagrody Miasta Jasła w zakresie kultury

Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury przyznawane są od 2001 roku. Otrzymują je twórcy i animatorzy kultury związani ze środowiskiem jasielskim, za szczególne osiągnięcia artystyczne i naukowe oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania i ochrony kultury.

Zasady i tryb przyznawania Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury:

Laureaci Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury:

Helena Gołębiowska

Instruktor teatralny. Od ponad 30 lat związana z kulturą. Propaguje i uczy dzieci kultury żywego słowa poprzez prowadzenie Szkoły Recytatora, Sceny Słowa, kół recytatorskich dla dzieci i młodzieży. Organizatorka licznych konkursów recytatorskich. Za swoją pracę na rzecz upowszechniania kultury otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia. Wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”.

Renata Osikowicz-Wyroba

Wieloletnia dyplomowana nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Jaśle. Od 2017 r. pełni funkcję dyrektora tej placówki. Dzięki jej zasługom szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt i nowe instrumenty muzyczne oraz powierzono szkole przeprowadzanie Regionalnych Przesłuchań Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia. Cechuje ją dbałość o wysoki poziom nauczania. Absolwenci szkoły odnoszą sukcesy, otrzymują prestiżowe nagrody i stypendia. Na najwyższym poziomie przygotowuje i prowadzi uroczystości państwowe.

Bogusław Banaś

Wieloletni działacz w zakresie rozwijania i promowania kultury ludowej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Inicjator i założyciel Zespołu Pieśni i Tańca „Jaślanie”. Realizator projektów artystycznych, wraz z „Jaślanami” brał udział w wielu koncertach w kraju oraz poza jego granicami: w Rumunii, na Litwie, Węgrzech, Ukrainie, Macedonii. Jego celem jest krzewienie w kraju i świecie piękna polskiego folkloru oraz przypomnienie tańców historycznych, dworskich, które przyczyniły się do kształtu wszystkich tańców. Angażuje się w życie artystyczne naszego regionu oraz w pracę na rzecz upowszechniania kultury ludowej. Jego wiedza i doświadczenie służy społeczności lokalnej w popularyzację wśród nich tradycji, historii i kultury folklorystycznej oraz przyczynia się do tworzenia kultury dla przyszłych pokoleń.

Péter Erőss

Węgier, od 50 lat związany z Polską i Jasłem, wierszopisarz, tłumacz, konsultant i przewodnik wspierający Polaków w poznawaniu Węgier, a Węgrów w odkrywaniu piękna Podkarpacia. Z wielkim zaangażowaniem dzieli się z mieszkańcami Jasła swoją miłością do poezji oraz do kultury węgierskiej goszcząc na spotkaniach autorskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Od lat wspiera działania Miasta Jasła polegające na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów partnerskich i współpracy międzynarodowej z węgierskimi miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi.

Roman Frodyma

Przewodnik Beskidzki, zasłużony działacz PTTK, honorowy przewodnik GOT, strażnik przyrody, przewodnik turystyki pieszej i górskiej, opiekun zabytków. Prowadzi działania na rzecz ratowania zapomnianych miejsc spoczynku żołnierzy I wojny światowej na terenie dawnej Galicji. Brał udział w terenowych manewrach kadry oficerskiej w Beskidzie Niskim. Prowadził również terenowe szkolenie dla oficerów. Za swoja działalność został odznaczony w Wiedniu Złotym Krzyżem Honorowym Austriackiego Czarnego Krzyża i polskimi medalami Komisji Opieki nad Miejscami Pamięci Narodowej.

Barbara Hamada

to wieloletnia bibliotekarka i najstarszy stażem pracownik w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Zajmuje się tworzeniem Bibliografii Regionalnej Jasła i Powiatu Jasielskiego, udostępnianiem zbiorów oraz prowadzeniem zajęć o tematyce regionalnej. Autorka wielu cyklicznych wystaw poświęconych lokalnej historii.

Piotr Betlej

to jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów młodego pokolenia w Jaśle. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz rzeźbą, sztukatorstwem, ceramiką i dekoracją wnętrz. Swoje prace prezentuje na wystawach krajowych i zagranicznych. Członek grupy artystycznej PLAJA.

Zbigniew Dranka

to uznany animator i organizator życia kulturalnego w Jaśle i regionie, kronikarz jasielskich dziejów. Popularyzator wiedzy o historii miasta i jego mieszkańcach. Współpracuje z instytucjami kultury w Jaśle i regionie. Długoletni członek Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dr. Stanisława Kadyiego w Jaśle, a także Autor licznych artykułów
i wydawnictw jasielskich.

Józef Laskowski

od lat związany społecznie z działalnością Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Współredaktor wielu pozycji książkowych i publikacji poświęconych tematyce jasielskiej.

Tadeusz Wójcik

to przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, opiekun miejsc pamięci narodowej. Przez okres pięćdziesięciu lat propaguje kulturę terenu Beskidu Niskiego, ze szczególną atencją wobec Ziemi Jasielskiej. Od kilku lat współpracuje z Jasielskim Domem Kultury w ramach Klubu Kulturalno-Turystycznego JDK.

ś.p. Jacek Smolik

Wieloletni komendant I Szczepu Orląt działającego przy SP1 w Jaśle, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, współorganizator wielu wydarzeń lokalnych. W swojej pracy instruktorskiej wychował wiele pokoleń harcerek i harcerzy. Śp. Jacek Smolik był aktywnym działaczem i społecznikiem. Szczególnie dbał o rozwój tożsamości młodych ludzi oraz umiłowanie do tradycji i kultury. Dla jasielskich harcerzy i harcerek był zawsze ogromnym wsparciem, służył też swoją wiedzą o Jaśle i regionie wszystkim zainteresowanym.

Ewa Kusiak

Wieloletnia instruktor ds. plastyki i najstarszy stażem pracownik w Jasielskim Domu Kultury (38 lat pracy). Pod opieką plastyczną miała dotychczas ponad tysiąc młodych jaślan, organizowała konkursy plastyczne, wykonywała kostiumy, rekwizyty teatralne i dekoracje sceniczne. Uzupełnia kroniki JDK. Osoba sumienna, zaangażowana, z aurą życzliwości i spokoju. Od lat opiekuje się rękodzielnikami z regionu, jak również wspiera placówki oświatowe przy dekoracji sceny podczas występów.

Maciej Wulw

Nauczyciel mianowany, od 25 lat prowadzi klasę gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle. Pan Maciej od samego początku swojej pracy pedagogicznej zaangażował się w propagowanie kultury wysokiej. Ukończył studia podyplomowe w specjalności: skrzypce barokowe, przez wiele lat był członkiem zespołu instrumentów historycznych: „Risonanza”. Współpracował z takimi orkiestrami jak: Sinfonietta Cracovia, Capella Cracoviensis, Cracovia Danza i wiele innych, nagrywał dla Polskiego Radia Kraków, Katowice i Rzeszów. Jest propagatorem kultury muzycznej w regionie podkarpackim, inicjatorem wielu przedsięwzięć.

Antoni Bolek

Lokalny twórca ludowy. Ofiarodawca wielu prac rękodzielniczych dla Muzeum Regionalnego w Jaśle, w tym: akwareli, pasteli, grafik wykonywanych tuszem, szkiców o tematyce etnograficznej, rysunków wykonanych kredką, fotografii dokumentujących dokonania artysty i jego przygody ze sztuką ludową oraz wielu innych cennych darów. Przekazane przedmioty i prace obrazują niezwykły talent tego charakterystycznego twórcy regionu, ukazując szeroki zakres jego działań, wykorzystywanych technik i metod.

Dorota Kamińska

Kierownik Działu Gromadzenia i Opracowywania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, od 25 lat dba o to, by jaślanie i mieszkańcy regionu mieli jak najlepszy dostęp do książek i innych zbiorów, których potrzebują do nauki, pracy, rozwijania pasji i zainteresowań lub po prostu dla przyjemności. Praca Pani Doroty to nie tylko monitoring rynku książki, ale przede wszystkim troska o to, by odpowiadać na czytelnicze potrzeby mieszkańców Jasła i regionu, to również dbałość o księgozbiór regionalny, a więc publikacje dotyczące miasta, powiatu i regionu, jak również beletrystykę, poezję oraz książki z różnych dziedzin wiedzy napisane przez jaślan.

Henryk Zych

Ceniony i szanowany regionalista, społecznik, animator kultury z ponad siedemdziesięcioletnim dorobkiem działalności. Od 1961 r. do dzisiaj aktywny animator kultury i działacz społeczny. Autor licznych artykułów w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, tomików poezji, współautor licznych publikacji
o tematyce regionalnej oraz scenariuszy widowisk, członek wielu zespołów redakcyjnych w SMJiRJ. Odznaczony licznymi nagrodami, medalami i odznakami. Aktywnie udziela się w SMJiRJ.

Elżbieta Ruszała

Pracownik Jasielskiego Domu Kultury, odpowiedzialna za organizację ponad 100 spotkań z cyklu Studnia Kulturalna JDK oraz kilkudziesięciu spotkań turystyczno – kulturowych wycieczek krajoznawczych w ramach Klubu Kulturalno – Turystycznego JDK. Pani Elżbieta Ruszała wdraża działania z cyklu Klub Ludzi z Pasją. Aktywnie współpracuje z innymi podmiotami m.in. Muzeum Regionalnym w Jaśle i PPTK. Poszukuje nowych tematów, ciekawych prelegentów, przyczyniając się do upowszechniania kultury i sztuki wśród mieszkańców. W pracy zawodowej angażuje się dodatkowo w każde wydarzenie, podejmuje inicjatywy promujące JDK i popularyzujące dziedzictwo kulturowe ojczyzny, Jasła i regionu jasielskiego.

Stanisław Mazan, Piotr Mazur

Prowadzą wieloletnią działalność w ramach Fundacji im. Prof. R. Saphiera, łącznie z jej założeniem. Działalność Fundacji kontynuuje przedwojenne tradycje upamiętnienia jasielskich bohaterów wojny 1920 r. i bitwy pod Firlejówką 06.09.1920 r. Przyczynili się do odszukania i upamiętnienia wraz z odnowieniem mogiły poległych jaślan poprzez budowę pomnika, realizowali edukacyjne wyjazdy młodzieży jasielskiej i mieszkańców miasta do Firlejówki, coroczne upamiętnienia wydarzenia, współpracują z licznymi podmiotami, ludnością i władzami ukraińskimi. Wszystkie działania maja na celu przywracanie pamięci oraz przybliżenie postaci i bohaterskiego czynu patrona Fundacji oraz poległych uczniów.

Tadeusz Wróbel

Nauczyciel dyplomowany z 43 letnim stażem oraz wyróżniającą oceną pracy. Zaangażowanie w pracę dydaktyczno – wychowawczą sprawia, że osiąga wzorowe wyniki nauczania. Pan Tadeusz Wróbel to animator życia muzycznego, założyciel orkiestry dętej (obecnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta), z którą angażują się w życie społeczno – kulturowe miasta. Wszystko w/w rzeczy pozytywnie wpływają na wizerunek szkoły i samego Miasta. Zaangażowany w akcję na rzecz domu dziecka (b. Wolica).

Mieczysław Wieteska

Założyciel i moderator grupy na Facebooku „Stare Jasło” ukazującej zdjęcia archiwalne, często jeszcze nieznane i pochodzące z prywatnych zbiorów jej członków, pochodzących z całego świata. Ogromna większość z nich pochodzi z rodzinnej kolekcji Pana Mieczysława Wieteski. Wiele z fotografii udaje się zidentyfikować i opisać. Przy współudziale Grupy została zorganizowana w 2019 roku wystawa plenerowa starych zdjęć. Dodatkowo Pan Mieczysław Wieteska jest wydawcą pamiątkowych kart pocztowych, kalendarzy i gadżetów o tematyce jasielskiej.

Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2019 roku otrzymali:

Barbara Czajkaabsolwentka Szkoły Luwru, pracownica merytoryczna Muzeum Regionalnego w Jaśle, odpowiedzialna za dział sztuki, kuratorka i autorka wielu wystaw, popularyzatorka enoturystyki w Jaśle i okolicach.

Jadwiga Steligaredaktor naczelna „Obiektywu Jasielskiego”, całkowicie oddana swojej pracy, traktuje ją jako służbę i jednocześnie jako misję.

Sławomir Gołębiowski – promotor kultury ludowej, pracownik merytoryczny Jasielskiego Domu Kultury, odpowiedzialny za profesjonalne i bezpieczne przygotowanie wielu – również masowych – imprez na terenie Jasła.

Wiesław Hap – zasłużony animator kultury, społecznik aktywnie działający w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz w Związku Harcerstwa Polskiego, ceniony historyk, publicysta i regionalista.

Robert Król – poeta, autor kilku tomików wierszy, laureat wielu konkursów, stypendysta Miasta Jasła, Miasta Krakowa i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego książka „Polka” uzyskała nominację do literackiej nagrody im. Wisławy Szymborskiej.

Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku otrzymali:

Helena Gołębiowska – wicedyrektor Jasielskiego Domu Kultury, od ponad 30 lat propaguje i uczy dzieci oraz młodzież kultury „żywego słowa”.

Miejsko – Kolejowa Orkiestra Dęta w Jaśle przy Stowarzyszeniu Animatorów Kultury „Kolejarz” – założona w 1918 r., trwale wpisana w pejzaż kulturalny miasta; swoimi profesjonalnymi występami uświetnia uroczystości o charakterze patriotycznym, święta państwowe i religijne, a także wydarzenia okazjonalne.

Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i naukowej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2017 roku otrzymali:

 • Piotr Larysz – dyrygent Chóru „Echo”, nauczyciel muzyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, członek zespołu artystycznego „Los sobowtooros”
 • Emilia Polak – poetka i pisarka, badaczka kultury ludowej regionu
 • Bernadeta Pawłowska – siostra Karina – zakonnica, przełożona jasielskich Michalitek, katechetka, opiekunka wielu grup młodzieży, m.in. teatralnej „Pod Skrzydłami Anioła” i „Tancerzy Lednickich”
 • Anna Brożyna – malarka, instruktorka plastyki w JDK
 • Jan Kukułka – malarz, plastyk, zajmujący się m.in. reklamą, grafiką komputerową i projektowaniem użytkowym
 • Ilona Dranka, Klaudia Kozień – nauczycielka i wolontariuszka angażująca się w działania na rzecz promocji miasta Jasła, animatorka Młodzieżowej Rady Miasta Jasła; wolontariuszka angażująca się w działania na rzecz promocji miasta Jasła.
 • Rafał Korczykowski – długoletni członek Miejsko Kolejowej Orkiestry Dętej.
 • Łukasz Książkiewicz – długoletni członek Miejsko Kolejowej Orkiestry Dętej.
 • Gabriela Pięta – wokalistka muzyki jazzowej i rozrywkowej.
 • Roksana Węgiel – wokalistka JDK, laureatka wielu konkursów muzycznych.
 • Mariusz Światek – kustosz w Muzeum Regionalnym w Jaśle.
 • Tomasz Kasprzyk – członek Związku Polskich Artystów Fotografików.
 • Łucja Filipek – długoletnia członkini SMJ i RJ.
 • Józef Firak – długoletni członek jasielskiego „Chóru Męskiego ECHO”.
 • Władysław Fortuna – długoletni członek jasielskiego „Chóru Męskiego ECHO”.
 • Jan Stasiowski – długoletni członek jasielskiego „Chóru Męskiego ECHO”.
 • Stanisław Wójcikiewicz – wieloletni członek Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle.
 • Zdzisław Świstak – autor wielu książek i wydawnictw o tematyce historycznej, etnograficznej i regionalnej.
 • Wojciech Nowicki – muzyk, instruktor w Jasielskim Domu Kultury, od wielu lat pracujący z utalentowaną muzycznie jasielską młodzieżą, kierownik i lider jazzowej formacji muzycznej Afera Blues Group.
 • Adam Pucykowicz – lider zespołu Krusher, inicjator i organizator festiwalu o wymiarze międzynarodowym, pn. „Festiwal Muzyki Metalowej – KRUSHFEST”.
 • Felicja Jałosińska – animator kultury, autorka i współautorka wydawnictw o Jaśle i Ziemi Jasielskiej, wiceprezes SMJiRJ.
 • Wiesław Hap – autor wielu książek i wydawnictw o tematyce historycznej, etnograficznej, regionalnej, historii harcerstwa jasielskiego, prezes SMJiRJ.
 • Wacław Jamer – długoletni członek jasielskiego „Chóru Męskiego ECHO” i wieloletni kronikarz Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Kolejarz” w Jaśle.
 • Antoni Jodłowski – długoletni członek Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej.
 • Mieczysław Kogut – wieloletni prezes Stowarzyszenia Animatorów Kultury „Kolejarz”.
 • Ewa Grzebień – instruktorka muzyki w JDK, której wychowankowie co roku od wielu lat zdobywają nagrody i wyróżnienia w regionalnych i ogólnopolskich konkursach wokalnych.
 • Bogusław Mastej – literat, reżyser teatralny, działacz Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
 • Jan Gadzała – wieloletni działacz Chóru „Echo”.
 • Ludwik Szura – długoletni działacz Chóru „Echo”.
 • Marian Ulaszek – wieloletni członek Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej w Jaśle.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content