Formularz kontaktowy

  Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Jaśle:

  • poniedziałek 7.30 – 17.00
  • wtorek-czwartek 7.30 – 15.30
  • piątek 7.30 – 14.00

  Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego

  • dyżur telefoniczny 13 448 63 57(rejestracja zgonów)
  • sobota 8.00 – 12.00

  Adres skrytki ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle:

  /umjaslo/skrytka

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  ul. Rynek 12

  Informacja Urzędu Miasta w Jaśle
  urzad@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 300

  Biuletyn Informacji Publicznej
  bip@um.jaslo.pl

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Agata Koba
  rzecznik@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 315

  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Maciej Jagielski – kierownik
  wbizk@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 364

  Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
  Grzegorz Witkowski – kierownik
  wi@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 324

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
  Łukasz Kosiba – kierownik
  wgm@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 326

  Wydział Architektury
  A. Matuszyk-Midura – kierownik
  pp@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 343

  Zespół Radców Prawnych
  Jolanta Bosak-Szkolnik – koordynator
  zrp@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 314

  Wydział Funduszy Zewnętrznych
  Iwona Domaradzka-Wietecha – kierownik
  bfe@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 349

  Stanowisko ds. zamówień publicznych
  Sławomir Maćkoś
  zamowienia@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 325

  Inspektor Ochrony Danych
  Monika Kosztyła
  iod@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 390

  Wydział Oświaty
  Renata Łaba – kierownik
  wo@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 334

  Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Patrycja Bimkiewicz – kierownik
  sk@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 379

  Wydział Organizacyjny i Kadr
  Paweł Laskowski – kierownik
  woik@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 378

  Ilona Walczyk – stanowisko ds. kadr i szkoleń
  kadry@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 338

  Biuro ds. obsługi Rady Miejskiej
  Ewelina Jaworska-Fortuna
  brm@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 313

  Wydział Spraw Obywatelskich
  Beata Owińska – kierownik
  wso@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 337
  +48 13 44 86 336 – dowody osobiste
  +48 13 44 86 333 – ewidencja ludności

  Urząd Stanu Cywilnego
  Alicja Wójcik – kierownik
  usc@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 357 – kierownik
  +48 13 44 86 351 – zastępca kierownika
  +48 13 44 86 344 – pracownicy wydziału

  Wydział Księgowości Finansowo-Budżetowej
  Anna Wojnarowicz-Więcek – główna księgowa urzędu
  wkfb@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 305

  Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
  Monika Zbiegień – kierownik
  +48 13 44 82 541
  wpiol@um.jaslo.pl
  +48 13 44 82 542 – czynsze
  +48 13 44 86 322 – wymiar podatków
  +48 13 44 86 381 – deklaracje z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
  +48 13 44 86 376 – umorzenia
  +48 13 44 86 376 – dodatki mieszkaniowe, opłata z tytułu posiadania psa
  +48 13 44 86 346 – podatek od środków transportowych
  +48 13 44 86 308 – księgowość podatkowa

  Wydział Planowania i Realizacji Budżetu Miasta
  wpirb@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 306

  ul. Szkolna 25

  Wydział Gospodarki Komunalnej
  Marcin Gustek – kierownik
  wgo@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 382

  Energetyk Miejski
  Bogusław Pięta – koordynator
  energetyk@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 384

  Wydział Rewitalizacji i Strategii
  Jadwiga Gancarz-Żebracka – kierownik
  wrsis@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 319

  Biuro Audytu i Kontroli
  Andrzej Sarna – koordynator
  akz@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 361

  Iwona Byczek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Starszy Inspektor na stanowisku ds. społecznych
  wso-profilaktyka@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 392 – sprawy alkoholowe

  ul. Kazimierza Wielkiego 5

  Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
  Sabina Kmiecik – kierownik
  wp@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 327

  Dorota Mastej – (ul. Rynek 12)
  cedg@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 341 – ewidencja działalności gospodarczej

  ul. PCK 2a

  Straż Miejska
  Kazimierz Wiśniowski – komendant
  sm@um.jaslo.pl
  +48 13 44 86 370
  +48 13 44 82 580
  986 – telefon alarmowy (z tel. komórkowego)

  Generator Nauki GEN ul. Bednarska 2

  Krzysztof Haluch – kierownik wydziału Generator Nauki GEN
  k.haluch@um.jaslo.pl
  +48 13 44 82 502

  Mateusz Smyka – kierownik Referatu Inicjatyw Społecznych /koordynator NGO
  bis@um.jaslo.pl; konsultacje@um.jaslo.pl
  +48 13 44 82 501

  Beata Wanat – kierownik Referatu Administracyjnego
  b.wanat@um.jaslo.pl
  +48 13 44 82 503

  Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres urzad@um.jaslo.pl, podając w nim informacje o wybranej metodzie komunikacji:

  • PJM – polski język migowy (należy przez to rozumieć naturalny, wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych)
  • SJM – system językowo-migowy (należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną)
  • SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowywany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu)

  Newsletter

  Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
  SUBSKRYBUJ
  Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
  close-link
  Skip to content