Formularz kontaktowy

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Jaśle:

 • poniedziałek – 7.30 – 17.00  
 • wtorek-piątek – 7.30 – 15.30

Godziny przyjęć interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego i Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, ewidencja ludności i ewidencja działalności gospodarczej):

 • poniedziałek 7.30 – 17.00
 • wtorek-piątek 7.30 – 14.00

Rynek 12

Informacja Urzędu Miasta w Jaśle
urzad@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 300

Biuletyn Informacji Publicznej
bip@um.jaslo.pl

Rzecznik prasowy

Agata Koba
rzecznik@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 315

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Maciej Jagielski – kierownik
wbizk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 364

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
Paweł Zawada – kierownik
wi@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 324

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Tadeusz Betlej – kierownik
wgm@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 326

Wydział Architektury
Sława Liniewska- Garbacz – kierownik
pp@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 343

Zespół Radców Prawnych
Jolanta Bosak-Szkolnik – koordynator
zrp@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 314

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Małgorzata Adamska-Chmiel – kierownik
bfe@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 374

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Sławomir Maćkoś
zamowienia@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 325

Monika Kiczura-Wójcik

zamowienia1@um.jaslo.pl

+48 13 44 86 325

Inspektor Ochrony Danych

Monika Kosztyła
iod@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 390

Wydział Oświaty
Renata Łaba – kierownik
wo@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 334

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Patrycja Bimkiewicz – kierownik
sk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 379

Wydział Organizacyjny i Kadr
Paweł Laskowski – kierownik
woik@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 378

Ilona Dzięglewicz – stanowisko ds. kadr i szkoleń

kadry@um.jaslo.pl

+48 13 44 86 338

Biuro ds. obsługi Rady Miejskiej
Ewelina Jaworska-Fortuna
brm@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 313

Wydział Spraw Obywatelskich
Beata Owińska – kierownik
+48 13 44 86 337
+48 13 44 86 336 – dowody osobiste
+48 13 44 86 333 – ewidencja ludności
so@um.jaslo.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Alicja Wójcik – kierownik
usc@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 357
tel./fax +48 13 44 86 344 – rejestracja urodzeń, zgonów oraz wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydział Księgowości Finansowo-Budżetowej
Anna Wojnarowicz-Więcek – Główna Księgowa Urzędu
wkfb@um.jaslo.pl
+ 48 13 44 86 305

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Daniel Domasławski – kierownik
wpiol@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 346
+48 13 44 86 322 – wymiar podatków
+48 13 44 86 308 – księgowość podatkowa

Wydział Planowania i Realizacji Budżetu Miasta
Halina Gorczyca – kierownik
wpirb@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 306

Sokoła 8

Wydział Gospodarki Komunalnej

Marcin Gustek – kierownik
wgo@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 382

Energetyk Miejski
Bogusław Pięta – koordynator
energetyk@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 384

Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
Iwona Zając-Fejklowicz

kontakt@citik.jaslo.pl

+48 518 825 699

Floriańska 8a

Biuro Audytu i Kontroli
Tadeusz Zachwieja
akz@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 361

Wydział Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych

Iwona Byczek – sprawy alkoholowe

+48 13 44 86 327

wso-profilaktyka@um.jaslo.plJolanta Krokowska – sprawy społeczne

kss3@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 319
Mateusz Smyka – inicjatywy społeczne

bis@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 317

Wydział Wspierania Przedsiębiorczości

Ewelina Janas-Opałka – kierownik
wp@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 327

Dorota Mastej – (ul. Rynek 12)

cedg@um.jaslo.pl

+48 13 44 86 341 – ewidencja działalności gospodarczej

PCK 2a

Straż Miejska
Kazimierz Wiśniowski – komendant

sm@um.jaslo.pl
+48 13 44 86 369
+48 13 44 86 270 – dyżurka
986 – telefon alarmowy (z tel. komórkowego)

Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1800

Wpłat można dokonywać również w filiach Banku Spółdzielczego w Bieczu Oddział w Jaśle mieszczących się w Jaśle przy ulicach:

–    ul. Baczyńskiego 15b
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30

–  ul. Rafineryjna 1A
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.00

–  ul. Mickiewicza 108
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8.30 do 16.00

–   ul. Staszica 22
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.30

Nazwy i numery ważniejszych kont bankowych dla Miasta Jasła w Banku Spółdzielczym, na które należy dokonywać wpłat:

 • rachunek bieżący – 87 8627 1011 2001 0048 6891 0001
 • inne dochody UM – 60 8627 1011 2001 0048 6891 0002
 • opłata skarbowa – 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
 • podatek od nieruchomości – os. prawne – 06 8627 1011 2001 0048 6891 0004
 • podatek od nieruchomości – os. fizyczne – 76 8627 1011 2001 0048 6891 0005
 • podatek od środków transportowych – os. prawne – 49 8627 1011 2001 0048 6891 0006
 • podatek od środków transportowych – os. fizyczne – 22 8627 1011 2001 0048 6891 0007
 • podatek rolny, leśny i opłata od posiadania psów – 92 8627 1011 2001 0048 6891 0008
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 65 8627 1011 2001 0048 6891 0009
 • wadia i przetargi – 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012
 • dochody z usług opiekuńczych (MOPS) od dłużników alimentacyjnych – 54 8627 1011 2001 0048 6891 0013
 • udostępnienie danych osobowych – 27 8627 1011 2001 0048 6891 0014
 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 97 8627 1011 2001 0048 6891 0015
 • gwarancje zabezpieczenia robót – 70 8627 1011 2001 0048 6891 0016
 • dodatkowe usługi świadczone przez Miasto Jasło w zakresie odbierania odpadów komunalnych – 16 8627 1011 2001 0048 6891 0018
 • wpłaty czynszu za lokale mieszkalne – 86 8627 1011 2001 0048 6891 0019
 • sprzedaż fakturowana VAT – 91 8627 1011 2001 0048 6891 0026

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obsługę bankową jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypadku Urzędu Miasta Jasła i budżetu Miasta Jasła, wykonuje, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, bank wybrany w drodze przetargu.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia należy przesłać mailowo na adres urzad@um.jaslo.pl, podając w nim informacje o wybranej metodzie komunikacji:

 • PJM – polski język migowy (należy przez to rozumieć naturalny, wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych)
 • SJM – system językowo-migowy (należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną)
 • SKOGN – sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (należy przez to rozumieć podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowywany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu)
Rozmiar czcionek
Tryb czytania