Strona główna Załatw sprawę

Załatw sprawę

Urząd czynny jest w godzinach:
Poniedziałek: 7.30 – 17.00
Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 14.00
Kasa Urzędu czynna jest w godzinach:
Poniedziałek: 7.40 – 16.45
Wtorek – czwartek: 7.40 – 15.00
Piątek i ostatni roboczy dzień miesiąca: 7.40 – 13.00

Kasa Urzędu znajduje się na parterze budynku

Wpłat na rachunki UM w Jaśle można dokonywać również drogą elektroniczną.

Apelujemy, by w miarę możliwości załatwiać sprawy przez telefon (13 448 63 00), drogą mailową (urzad@um.jaslo.pl) czy też przez system e-PUAP

Wydawanie zaświadczeń na żądanie wnioskodawcy

FO-IK-PiOL-01-01

FO-IK-PiOL-01-02

FO-IK-PiOL-01-03


Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

FO-IK-PiOL-02-01

Załącznik nr 1 – ZA/IK/PiOL/02/01/01

Załącznik nr 2 – ZA/IK/PiOL/02/01/02

Załącznik nr 3 – ZA/IK/PiOL/02/01/03

FO-IK-PiOL-02-02

Załącznik nr 1 – ZA/IK/PiOL/02/02/01

Załącznik nr 2 – ZA/IK/PiOL/02/02/02

Załącznik nr 3 – ZA/IK/PiOL/02/02/03

FO-IK-PiOL-02-03

Załącznik nr 1 – ZA/IK/PiOL/02/03/01

Załącznik nr 2 – ZA/IK/PiOL/02/03/02

Załącznik nr 3 – ZA/IK/PiOL/02/03/03


Deklarowanie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnych.

FO-IK-PiOL-03-01

Załącznik nr 1 – ZA/IK/PiOL/03/01/01

Załącznik nr 2 – ZA/IK/PiOL/03/01/02

FO-IK-PiOL-03-02

Załącznik nr 1 – ZA/IK/PiOL/03/02/01

Załącznik nr 2 – ZA/IK/PiOL/03/02/02

FO-IK-PiOL-03-03

Załącznik nr 1 – ZA/IK/PiOL/03/03/01

Załącznik nr 2 – ZA/IK/PiOL/03/03/02


Deklarowanie należnego podatku od środków transportowych

FO-IK-PiOL-04-01

Załącznik – ZA/IK/PiOL/04/01/01


Zastosowanie uznaniowej ulgi w formie:
1) odroczenia terminy płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty;
2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
3) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

FO-IK-PiOL-05-01


Deklarowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

FO-IK-PiOL-06-01

FO-IK-PiOL-06-02


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym

FO-IK-PiOL-07-01

FO-IK-PiOL-07-02

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi /ulicy/, której zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła

FO-IK-WI-01-01


Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

FO-IK-WI-02-01

ZA-IK-WI-02-01
ZA-IK-WI-02-02


Wydawanie zezwoleń na wykonywanie: przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

FO-IK-WI-03-01

FO-IK-WI-03-02


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

FO-IK-WI-04-01

Na podstawie art. 74 ust. 2 Ustawy o o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informujemy, że: złożenie wniosku przez e-urząd nie zwalnia inwestora od obowiązku przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego.


Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu z drogi (ulicy), której zarządcą jest Burmistrz Miasta

FO-IK-WI-05-01

Jeśli chcesz złożyć skargę lub wniosek wyślij e-mail z jego treścią na adres: skargi@um.jaslo.pl

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content