Strona główna Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle

 

Burmistrz Miasta Jasła zarządzeniem nr V40/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (sześć osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła. Kadencja rady trwa trzy lata. Kompetencje rady reguluje art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Są to:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Skład osobowy Rady:

 1. Łukasz Książkiewicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 2. Krzysztof Pec – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Wiceprzewodniczący);
 3. Piotr Samborski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 4. Jerzy Sołtys – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 5. Iwona Trawińska – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 6. Jarosław Winiarski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 7. Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła (Przewodnicząca);
 8. Bogusława Wójcik – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 9. Bogdan Ziemba – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 10. Jadwiga Gancarz – Żebracka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 11. Patrycja Bimkiewicz – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 12. Mateusz Smyka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła (Sekretarz).

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle I Kadencji

Zarządzeniem nr V/4/2020 Burmistrz Miasta Jasła w dniu 8 stycznia 2020 roku powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle. W skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych (sześć osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Jasła oraz trzech przedstawicieli Burmistrza Miasta Jasła. Kadencja rady trwa trzy lata. Kompetencje rady reguluje art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688). Są to:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Dokumenty organizacyjne Rady Seniorów Miasta Jasła:

Skład osobowy Rady:

 1. Jarosław Winiarski – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 2. Krzysztof Pec – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 3. Łukasz Nigborowicz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 4. Małgorzata Więch – Kettele – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 5. Krystyna Długosz – przedstawiciel organizacji pozarządowej;
 6. Wiesław Hap – przedstawiciel organizacji pozarządowej (przewodniczący);
 7. Elżbieta Bernal – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 8. Agnieszka Sobczyk – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła (wiceprzewodnicząca);
 9. Bogusława Wójcik – przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła;
 10. Jadwiga Gancarz – Żebracka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 11. Patrycja Bimkiewicz – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła;
 12. Mateusz Smyka – przedstawiciel Burmistrza Miasta Jasła (sekretarz).

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content