Strona główna Obrona cywilna

Obrona cywilna

Cele zadania i organizacja obrony cywilnej.

Pod pojęciem obrony cywilnej (ochrony ludności, ochrony cywilnej) należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy – zgodnie z przepisami prawa – obrona cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdyscyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym. Elementy powyższej definicji świadczą o humanitarnej istocie obrony cywilnej i stawiają ją na należnym miejscu w systemie obronnym państwa.

Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej.

Prawo krajowe

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U.2021.372 t.j.);
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz.850);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. Nr 16, poz. 152);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. Nr 108, poz. 698).

Prawo międzynarodowe

Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych ujęto w Konwencjach Genewskich przyjętych 12 sierpnia 1949 r., które Polska ratyfikowała w 1954 r. Należą do nich:

 • I konwencja o ochronie osób cywilnych i chorych w armiach czynnych;
 • II konwencja o polepszaniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu;
 • III konwencja o traktowaniu jeńców wojennych;
 • IV konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju i wojny.

I. W czasie pokoju.

 1. działalność planistyczna;
 2. szkolenia z zakresu obrony cywilnej;
 3. upowszechnienie problematyki obrony cywilnej;
 4. prace organizacyjne;
 5. tworzenie formacji OC;
 6. prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych i powołanych do OC;
 7. przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie;
 8. postępowanie po ogłoszeniu alarmu;
 9. przygotowanie do ochrony lokali, budynków mieszkalnych i gospodarczych, żywności, wody, produktów rolnych i pasz;
 10. utrzymanie w należytym stanie technicznym sprzętu i środków ochrony;
 11. przygotowanie i wykorzystanie domowych pomieszczeń ochronnych.

II. W czasie wojny.

 1. wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie;
 2. ochrona ludności przed współczesnymi środkami rażenia;
 3. organizację i prowadzenie akcji ratowniczych;
 4. udzielanie pomocy medycznej;
 5. zapewnienie tymczasowych pomieszczeń i zaopatrzenia;
 6. utrzymanie porządku w strefach dotkniętych klęskami;
 7. pomoc służbą użyteczności publicznej i grzebaniu zmarłych;
 8. ochrona zakładów przemysłowych, urządzeń użyteczności publicznej, gospodarki rolnej i handlowej, wody oraz produktów żywnościowych i pasz;
 9. ochrona dóbr kultury i ważnej dokumentacji technicznej.

W Jaśle obecnie powołana 1 formacja OC, drużyna Wykrywania i alarmowania.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content