Strona główna Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła III kadencji weszło 20 uczniów reprezentujących jasielskie szkoły podstawowe: Piotr Woźny i Anna Maciejczyk (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle), Aleksandra Pelczar i Mateusz Godfryd (Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle), Zuzanna Bernacka i Anna Janas (Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle), Jakub Szot i Grażyna Schabińska (Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle), Aleksandra Bajorek i Dawid Praszek (Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle), Felicja Marek i Emilia Budziak (Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle), Julia Leśniak i Jakub Lisowski (Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle), Gabriela Mokrzycka i Magdalena Żygłowicz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle), Jakub Michałowski i Bartosz Koba (Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle), Emilia Mastej i Zuzanna Niebieszczańska (Społeczna Szkoła Podstawowa  w Jaśle).

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjno-doradczy. Głównym celem jej działania jest kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, włączanie uczniów i absolwentów jasielskich szkół do współpracy z organami samorządu lokalnego. Rada ma również zapewnić uczestnictwo młodzieży w procesie podejmowania decyzji mających wpływ na jakość życia w środowisku lokalnym oraz ma reprezentować potrzeby dzieci i młodzieży wobec organów samorządu miasta i podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miejskiej trwa 2 lata. Rada realizuje swoje cele poprzez konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał i spraw skierowanych do niej przez Radę Miejską Jasła i Burmistrza Miasta Jasła. Rada może kierować opinie, apele, postulaty do organów samorządowych miasta Jasła oraz do innych podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania