Strona główna Nasze Miasto

Nasze Miasto

Św. Antoni patronem miasta Jasła

Św. Antoni Padewski urodził się w Lizbonie w 1195 r. Rodzice, pragnąc wykształcić syna na sędziego, wysłali go na studia. Fernando, takie imię otrzymał na chrzcie, postanowił jednak wstąpić do zakonu Kanoników Regularnych. W 25. roku życia został wyświęcony na kapłana w Coimbrze, gdzie udał się po opuszczeniu klasztoru. W 1220 r. opuścił kościół św. Krzyża w Coimbrze i wstąpił do zakonu Franciszkanów, przyjmując imię Antoni. Jako franciszkanin wyruszył na misje do Maroka. W Afryce zachorował i musiał wrócić do kraju. Ciężko pracował, udzielając się w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Jego kazania przyciągały rzesze słuchaczy. Zmarł w wieku 36 lat.

Kult św. Antoniego upowszechnił się w Jaśle, szczególnie dzięki istnieniu klasztoru Ojców Franciszkanów i figury św. Antoniego. W dniu 27 marca 1996 r. Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę o uznaniu św. Antoniego Padewskiego patronem miasta, a decyzję tę ze strony kościoła katolickiego zatwierdziła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 20 listopada 1997 r. Figura patrona Jasła, która cudownie ocalała ze zburzonego w czasie II wojny światowej kościoła Franciszkanów, obecnie znajduje się w nowej świątyni wybudowanej w latach 60. XX w. u zbiegu ulic 3-Maja i Szopena. Figurę wykonał artysta rzeźbiarz Antoni Popiel ze Lwowa w 1904 r. Przedstawia ona świętego, trzymającego na rękach Dziecię Jezus. Tematykę życia św. Antoniego przybliżają także witraże umieszczone w prezbiterium kościoła. Święty Antoni jest m.in. patronem osób i rzeczy zaginionych.

Źródło: Zdzisław Świstak, Św. Antoni Padewski Patron Jasła, 1996, wyd. „Bratni Zew”, Kraków

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Herb Miasta

Stanowi go gotycka tarcza o czerwonym tle ze złotą koroną i umieszczonym pod nią również złotym monogramem: JAR (Joannes Albertus Rex). Herb miasta ma gotycką formę, zarówno korony jak też monogramu JAR.

Powstanie herbu miasta łączy się  z osobą króla Jana Olbrachta, który dobrze zapisał się w dziejach miasta, nadając mu przywileje umożliwiające podźwigniecie się miasta z upadku po klęskach żywiołowych i upadku gospodarczym w XV w.

W XX w. herb miasta był trzykrotnie zmieniany i uzupełniany. W 1925 r. Adam Chmiel opracował jego pierwszą  wersję, nawiązującą do jedynego zachowanego wizerunku herbu miasta z połowy XVI w. Herb ten posiadał czerwone tło, a monogram i koronę w kolorze srebrnym lub białym. W wydanej w 1960 r. książce Mariana Gumowskiego Herby miast polskich, autor przedstawia herb miasta w nieco odmiennej formie. Tło tarczy herbowej jest niebieskie, a pozostałe elementy herbu-złote. W latach 90-tych XX w. przywrócona zostaje pierwotna, tj. przedwojenna kolorystyka herbu miasta. Tło herbu jest czerwone, a korona królewska i monogram JAR złote.

W 2005 r. ostatecznie zostają potwierdzone w uchwale Rady Miejskiej Jasła barwy i symbole zawarte w herbie miasta.

Alfred Sepioł

Pieczęć

Miasto posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm, w polu korona trójlistna, bogato zdobiona drogimi kamieniami, pole szrafowane na czerwono w nim widoczny majuskularny gotycki monogram JAR barwy białej. Napis otokowy, naśladujący majuskułę gotycką dla Rady brzmi: „Rada Miejska Jasła” dla Urzędu: „Urząd Miasta w Jaśle.”

Flaga

Flaga Miasta Jasła przedstawia herb Miasta Jasła umieszczony pośrodku górnej części płata flagi w kolorze czerwonym, pozostała dolna część flagi jest w kolorze żółtym.

Płat flagi o proporcjach boku krótszego do dłuższego 5 : 8. ¾ górnej części płata w kolorze czerwonym, pozostała (dolna) ¼ w kolorze żółtym. Po środku górnej części płata znak herbowy Miasta Jasła – ukoronowany monogram JAR w kolorze żółtym, bez tarczy, o wysokości równej 2/5 wysokości płata.

Hejnał

Miasto posiada hejnał, utwór muzyczny powstały na motywach melodii ludowej: „A w tym jasielskim mieście”. Hejnał został opracowany w 2005 r. przez Jana Szczecinę.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania