Strona główna Nasze Miasto

Nasze Miasto

Św. Antoni patronem miasta Jasła

Św. Antoni Padewski urodził się w Lizbonie w 1195 r. Rodzice, pragnąc wykształcić syna na sędziego, wysłali go na studia. Fernando, takie imię otrzymał na chrzcie, postanowił jednak wstąpić do zakonu Kanoników Regularnych. W 25. roku życia został wyświęcony na kapłana w Coimbrze, gdzie udał się po opuszczeniu klasztoru. W 1220 r. opuścił kościół św. Krzyża w Coimbrze i wstąpił do zakonu Franciszkanów, przyjmując imię Antoni. Jako franciszkanin wyruszył na misje do Maroka. W Afryce zachorował i musiał wrócić do kraju. Ciężko pracował, udzielając się w pracy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. Jego kazania przyciągały rzesze słuchaczy. Zmarł w wieku 36 lat.

Kult św. Antoniego upowszechnił się w Jaśle, szczególnie dzięki istnieniu klasztoru Ojców Franciszkanów i figury św. Antoniego. W dniu 27 marca 1996 r. Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę o uznaniu św. Antoniego Padewskiego patronem miasta, a decyzję tę ze strony kościoła katolickiego zatwierdziła Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 20 listopada 1997 r. Figura patrona Jasła, która cudownie ocalała ze zburzonego w czasie II wojny światowej kościoła Franciszkanów, obecnie znajduje się w nowej świątyni wybudowanej w latach 60. XX w. u zbiegu ulic 3-Maja i Szopena. Figurę wykonał artysta rzeźbiarz Antoni Popiel ze Lwowa w 1904 r. Przedstawia ona świętego, trzymającego na rękach Dziecię Jezus. Tematykę życia św. Antoniego przybliżają także witraże umieszczone w prezbiterium kościoła. Święty Antoni jest m.in. patronem osób i rzeczy zaginionych.

Źródło: Zdzisław Świstak, Św. Antoni Padewski Patron Jasła, 1996, wyd. „Bratni Zew”, Kraków

Herb Miasta

Stanowi go gotycka tarcza o czerwonym tle ze złotą koroną i umieszczonym pod nią również złotym monogramem: JAR (Joannes Albertus Rex). Herb miasta ma gotycką formę, zarówno korony jak też monogramu JAR.

Powstanie herbu miasta łączy się z osobą króla Jana Olbrachta, który dobrze zapisał się w dziejach miasta, nadając mu przywileje umożliwiające podźwigniecie się miasta z upadku po klęskach żywiołowych i upadku gospodarczym w XV w.

W XX w. herb miasta był trzykrotnie zmieniany i uzupełniany. W 1925 r. Adam Chmiel opracował jego pierwszą wersję, nawiązującą do jedynego zachowanego wizerunku herbu miasta z połowy XVI w. Herb ten posiadał czerwone tło, a monogram i koronę w kolorze srebrnym lub białym. W wydanej w 1960 r. książce Mariana Gumowskiego Herby miast polskich, autor przedstawia herb miasta w nieco odmiennej formie. Tło tarczy herbowej jest niebieskie, a pozostałe elementy herbu-złote. W latach 90-tych XX w. przywrócona zostaje pierwotna, tj. przedwojenna kolorystyka herbu miasta. Tło herbu jest czerwone, a korona królewska i monogram JAR złote.

W 2005 r. ostatecznie zostają potwierdzone w uchwale Rady Miejskiej Jasła barwy i symbole zawarte w herbie miasta.

Alfred Sepioł

Pieczęć

Miasto posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm, w polu korona trójlistna, bogato zdobiona drogimi kamieniami, pole szrafowane na czerwono w nim widoczny majuskularny gotycki monogram JAR barwy białej. Napis otokowy, naśladujący majuskułę gotycką dla Rady brzmi: „Rada Miejska Jasła” dla Urzędu: „Urząd Miasta w Jaśle.”

Flaga

Flaga Miasta Jasła przedstawia herb Miasta Jasła umieszczony pośrodku górnej części płata flagi w kolorze czerwonym, pozostała dolna część flagi jest w kolorze żółtym.

Płat flagi o proporcjach boku krótszego do dłuższego 5 : 8. ¾ górnej części płata w kolorze czerwonym, pozostała (dolna) ¼ w kolorze żółtym. Pośrodku górnej części płata znak herbowy Miasta Jasła – ukoronowany monogram JAR w kolorze żółtym, bez tarczy, o wysokości równej 2/5 wysokości płata.

Hejnał

Miasto posiada hejnał, utwór muzyczny powstały na motywach melodii ludowej: „A w tym jasielskim mieście”. Hejnał został opracowany w 2005 r. przez Jana Szczecinę.


Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content