Strona główna Komisje Rady Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Rewizyjna

 1. Czeluśniak Krzysztof
 2. Mikrut Kazimierz
 3. Pierzchała Jan
 4. Sikora Krystyna – sekretarz
 5. Wójcik Bogusława – z-ca przewodniczącego
 6. Ziemba Bogdan – przewodniczący
 7. Znamirowski Leszek

Komisja Finansowo - Budżetowa

 1. Czeluśniak Krzysztof
 2. Czernecki Andrzej
 3. Hap Robert
 4. Sobczyk Agnieszka
 5. Jankowska-Zawada Izabela – przewodniczący do 30.04.2019 r.
 6. Polak Lech – z-ca przewodniczącego
 7. Rak Henryk – przewodniczący
 8. Węgrzyn Marcin – sekretarz

Komisja Rozwoju, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji

 1. Bernal Elżbieta
 2. Czernecki Andrzej
 3. Dybaś Andrzej – przewodniczący
 4. Jankowska-Zawada Izabela – sekretarz do 30.04.2019 r.
 5. Okarma Jerzy
 6. Twarduś Józef
 7. Węgrzyn Marcin
 8. Ziemba Bogdan –  z-ca przewodniczącego

Komisja Spraw Społecznych

 1. Hap Robert
 2. Kluz Maria
 3. Mazur Mariola
 4. Sobczyk Agnieszka
 5. Polak Lech – przewodniczący
 6. Rymarz Małgorzata – z-ca przewodniczącego, sekretarz
 7. Węgrzyn Marcin (do 20.05.2019 r.)
 8. Wójcik Bogusława

Komisja Samorządowo-Statutowa

 1. Dybaś Andrzej
 2. Dziedzic Iwona – z- ca przewodniczącego, sekretarz
 3. Kluz Maria
 4. Pierzchała Jan
 5. Rak Henryk
 6. Sikora Krystyna – przewodnicząca
 7. Twarduś Józef

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Bernal Elżbieta
 2. Dziedzic Iwona – sekretarz
 3. Mazur Mariola
 4. Mikrut Kazimierz – przewodniczący
 5. Okarma Jerzy – z-ca przewodniczącego
 6. Rymarz Małgorzata
 7. Znamirowski Leszek

Rozmiar czcionek
Tryb czytania