Od lipca w Jaśle funkcjonują sensory jakości powietrza Airly. Sieć czujników zlokalizowanych w różnych częściach miasta umożliwia monitorowanie zanieczyszczenia i informuje mieszkańca o stanie jakości powietrza w jego najbliżej okolicy.

Jak to działa?

Sensory powietrza Airly mierzą: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 oraz PM10, a także temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Dane te są zbierane, przetwarzane i interpretowane w czasie rzeczywistym – co minutę są przesyłane na serwery i udostępniane na platformie internetowej oraz w aplikacji mobilnej.

Po wejściu na stronę https://airly.eu/map/pl/ każdy mieszkaniec Jasła może sprawdzić: aktualną jakość powietrza, szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24 godziny, historyczne dane o zanieczyszczeniu oraz najważniejsze parametry pogodowe w konkretnej lokalizacji w mieście.

Dzięki tej wiedzy mamy m.in. możliwość: zlokalizowania źródeł zanieczyszczenia powietrza i podjęcia działań naprawczych oraz świadomego planowania aktywności fizycznej na zewnątrz – bez konieczności narażania się na panujące w danym momencie szkodliwe warunki.