Strona główna System Konsultacji Społecznych

System Konsultacji Społecznych

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez samorząd działań. W ramach konsultacji przedstawiciele samorządu Miasta Jasła mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte. Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Są też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie perspektyw i potrzeb różnych podmiotów życia społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą samorządowi Miasta Jasła podejmować decyzje w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności.

Rada Miejska Jasła, początkiem 2018 roku przyjęła uchwałę regulującą tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 2018 roku, pozycja 678.

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2018/678/akt.pdf

Podjęcie uchwały miało bezpośredni związek z budowaniem przez Miasto Jasło systemu konsultacji społecznych porządkującego dotychczasowy sposób prowadzenia konsultacji. Od tej pory do wypowiadania się w prowadzonych przez Miasto konsultacjach będzie można używać platformy elektronicznej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych, który znajduje się pod adresem:

http://konsultacje.um.jaslo.pl

W konsultacjach można wziąć udział również poprzez wypełnienie formularza konsultacji, dostępnego w Urzędzie Miasta w Jaśle – szczegóły dotyczące miejsca pobierania i składania formularzy będą zawarte w ogłoszeniach o przeprowadzeniu konsultacji.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content