Dotacje z zakresu turystyki i krajoznawstwa przyznane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w trybie art. 19a (Dz. U. 2020. 1057 t.j. z dnia 2020.06.18).

Zestawienie dotacji

  1. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE – „Akcja Jasło – GENialne Miasto” (2,3 tys. zł);
  2. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE – „Jasło, miasto turystyczne” (2,7 tys. zł).
  1. Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” – „Opracowanie, publikacja i promocja multimedialnego e-przewodnika enoturystycznego po winnicach Jasła i okolic – kwota 2000 zł.
  2. PTTK o. w Jaśle – „ Międzynarodowy Festiwal Filmów Geocachingowych”- kwota 3550 zł.
  1. PTTK o. w Jaśle – „Szlak historii Miasta Jasła”, kwota 3 800 zł.
Skip to content