Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 09.10.2018 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym załączniku Wykaz Sokoła 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 09.10.2018 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie: Wykaz Floriańska

Wykaz zakwalifikowanych deklaracji dotyczących wymiany kotłów – 3.3.1 oraz 3.3.2

„Projekt jest na etapie oceny przez Instytucję Zarządzającą RPO WP a zakwalifikowana Deklaracja do Projektu wg załączonej listy nie świadczy o uzyskanym dofinansowaniu.” Lista zakwalifikowanych osób znajduje się w poniższych załącznikach (nr deklaracji jest zgodny...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 27.09.2018 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie: wykaz nieruchomości Ulaszowice

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 27.09.2018 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie: wykaz nieruchomości Górka

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego...

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 25 września 2018 r., Ochotnicza Straż Pożarna Jasło – „Żółków” złożyła wniosek o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych”,...

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. 3 Maja 6 w Jaśle (dawny salon fryzjerski) o powierzchni 62,46 m², dodatkowo do lokalu przynależą ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 18 września 2018 r.

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie PDF:Wykaz Wincentego Pola 41 pck

Zawiadomienie o LXXII Sesji RMJ zwołanej na dzień 24 września 2018 r.

Uprzejmie zapraszam na LXXII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z...

Informacja Burmistrza Miasta Jasła z dnia 13 września 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 121 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w...

III edycja konkursu fotograficznego „Jasło FOTOEye” zakończona

13 grudnia br. w Urzędzie Miasta w Jaśle odbyło się wręczenie nagród z podsumowaniem III edycji konkursu fotograficznego „Jasło FOTOEye”. Konkurs fotograficzny „Jasło FOTOEye” trwał...

“Dwunastka” mówi STOP telefonom komórkowym w szkole

Do tej pory w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie lekcji. Od lutego przyszłego...

Jasielski Budżet Obywatelski – wątpliwości w procesie głosowania elektronicznego

W wyniku analizy głosowania elektronicznego w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego, pojawiły się wątpliwości co do prawidłowego sposobu rejestracji kont mieszkańców i oddawania głosów na...

Zawiadomienie o IV “Nadzwyczajnej” Sesji RMJ zwołanej na 13.12.2018 r.

Uprzejmie zapraszam na IV Sesję Rady Miejskiej Jasła – „Nadzwyczajną”, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990...
Ta witryna używa plików Cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.
Rozmiar czcionek
Tryb czytania