Strona główna Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWISU INTERNETOWEGO URZĘDU MIASTA W JAŚLE

dostępnego pod adresem: https://um.jaslo.pl

Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jaśle jest: Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła

z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło. Informujemy również, że w Urzędzie Miasta w Jaśle powołany jest Inspektor Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Wszelkie dane otrzymane przy pomocy niniejszego serwisu internetowego przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Miasta w Jaśle lub podmiotów, które muszą być niezbędnie zaangażowane w sprawę odpowiedzi na waszą prośbę. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, urzędom, organizacjom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami. Poufność danych może być uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Dane zbierane automatycznie i pliki cookies

Podczas Państwa wizyty na witrynie Urzędu Miasta w Jaśle zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do Państwa potrzeb.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Urzędu Miasta w Jaśle, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Przykłady wykorzystania plików cookies na naszych stronach:
• informacje na temat bieżącej sesji przeglądania,
• mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą statystyk,
• zapamiętywanie rozmiaru czcionki,
• pliki cookies serwisu Facebook.

Dane zbierane w formularzach

Urząd Miasta w Jaśle informuje, że dane podawane przez użytkowników w formularzach udostępnionych w niniejszym serwisie internetowym, są w pełni poufne i wykorzystywane jedynie do:
• wysyłania wiadomości e-mail poprzez newsletter, zamówionych przez Państwa w odpowiednich formularzach,
• wewnętrznym badaniem obiegu informacji składanych z WWW

Przysługujące prawa

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
Przekazując nam Państwa dane osobowe macie prawo do:
1) żądania dostępu do tych danych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
2) ich sprostowania (poprawiania),
3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
4) ograniczenia przetwarzania,
5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.

Zmiana danych

Procedura składania zapytań poprzez stronę internetową wymaga podania podstawowych danych (w celu ogólnej identyfikacji nadawcy) możecie Państwo zmienić lub przeglądnąć zgromadzone dane (jeżeli dotyczą Waszej osoby) kontaktując się z Urzędem Miasta w Jaśle (dane podane są na stronie Kontakt). Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zmiana polityki prywatności

Urząd Miasta w Jaśle zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie. Zmiany w polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content