Strona główna Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” złożony w ramach działania 9.2 RPO WP 2014-2020 uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Liderem projektu jest Miasto Jasło, partnerami: 5 gmin powiatu jasielskiego. W projekcie uczestniczy 14 szkół, w tym 7 gimnazjów i 7 szkół podstawowych.

 • Wartość projektu:prawie 3 mln zł
 • Kwota dofinansowania:2 mln 800 tys. zł.
 • Okres realizacji:IV 2017 r. do VI 2018 r.

Rezultaty projektu:

Podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, zakup wyposażenia do szkół, w tym komputerów, tabletów, tablic interaktywnych, budowa sieci bezprzewodowych.

 1. Szkolenie dla nauczycieli. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności 177 nauczycieli / 588 h zrealizowanych
 2. Zajęcia dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych – innowacyjności i kreatywności 1400 uczniów
 3. Szkolenie dla nauczycieli w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 28 nauczycieli / 140h zrealizowanych
 4. Zajęcia dla uczniów. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych – 162 uczniów
 5. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 6. Zakup wyposażenia: 240 komputerów dla uczniów, 26 komputerów dla nauczycieli,14 akcesoriów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, 14 tablic interaktywnych z projektorami, 24 urządzeń wielofunkcyjnych, 294 tabletów dla uczniów, 14 szaf do przechowywania i przetwarzania laptopów i tabletów, 1 magiczny dywan wraz z pakietem 4 gier.
 1. Szkolenia dla nauczycieli. Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych – 177 nauczycieli / 392h zrealizowane
 2. Budowa sieci bezprzewodowej w szkołach.
 3. Zajęcia dla uczniów. Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych – 319 uczniów
 4. Zajęcia dla uczniów. Proces indywidualizacji pracy z uczniem – 249 uczniów
 5. Szkolenia dla nauczycieli. Indywidualizacja kształcenia z uwzględnieniem metod diagnozy i programowania pracy w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym – 46 nauczycieli / 168h zrealizowanych
 6. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSM 3 w Jaśle, przebudowa łazienki i jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSM 3 w Jaśle.
 7. Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji Kluczowych – 50 nauczycieli / 70h zrealizowanych: utworzenie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy, opracowanie 14 Programów współpracy z otoczeniem, nawiązanie współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi, wyjazdy studyjne, warsztaty prawne, debaty Oxfordzkie, wyjazdy do Warszawy do Centrum Pieniądza – pierwsza grupa jedzie po świętach.
 8. Doradztwo metodyczne dla nauczycieli – Organizacja doradztwa w formach: konferencji, konsultacji indywidualnych i zbiorowych, wsparcia metodycznego i organizacyjnego 2 ośrodki konsultacyjne.
 9. Doradztwo psychologiczne dla uczniów – Organizacja poradnictwa w formach: konferencji, konsultacji indywidualnych i zbiorowych, wspieranie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów przez nauczycieli, pomoc nauczycielom w organizacji pracy z uczniem zdolnym 2 ośrodki konsultacyjne.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content