Strona główna Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”

Projekt pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski” złożony w ramach działania 9.2 RPO WP 2014-2020 uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Liderem projektu jest Miasto Jasło, partnerami: 5 gmin powiatu jasielskiego. W projekcie uczestniczy 14 szkół, w tym 7 gimnazjów i 7 szkół podstawowych.

 • Wartość projektu:prawie 3 mln zł
 • Kwota dofinansowania:2 mln 800 tys. zł.
 • Okres realizacji:IV 2017 r. do VI 2018 r.

Rezultaty projektu:

Podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, zakup wyposażenia do szkół, w tym komputerów, tabletów, tablic interaktywnych, budowa sieci bezprzewodowych.

 1. Szkolenie dla nauczycieli. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności 177 nauczycieli / 588 h zrealizowanych
 2. Zajęcia dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych – innowacyjności i kreatywności 1400 uczniów
 3. Szkolenie dla nauczycieli w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 28 nauczycieli / 140h zrealizowanych
 4. Zajęcia dla uczniów. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych – 162 uczniów
 5. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.
 6. Zakup wyposażenia: 240 komputerów dla uczniów, 26 komputerów dla nauczycieli,14 akcesoriów komputerowych dla osób niepełnosprawnych, 14 tablic interaktywnych z projektorami, 24 urządzeń wielofunkcyjnych, 294 tabletów dla uczniów, 14 szaf do przechowywania i przetwarzania laptopów i tabletów, 1 magiczny dywan wraz z pakietem 4 gier.
 1. Szkolenia dla nauczycieli. Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych – 177 nauczycieli / 392h zrealizowane
 2. Budowa sieci bezprzewodowej w szkołach.
 3. Zajęcia dla uczniów. Zwiększanie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych – 319 uczniów
 4. Zajęcia dla uczniów. Proces indywidualizacji pracy z uczniem – 249 uczniów
 5. Szkolenia dla nauczycieli. Indywidualizacja kształcenia z uwzględnieniem metod diagnozy i programowania pracy w praktyce szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym – 46 nauczycieli / 168h zrealizowanych
 6. Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ZSM 3 w Jaśle, przebudowa łazienki i jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSM 3 w Jaśle.
 7. Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji Kluczowych – 50 nauczycieli / 70h zrealizowanych: utworzenie w każdej szkole Klubu Przedsiębiorcy, opracowanie 14 Programów współpracy z otoczeniem, nawiązanie współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi, wyjazdy studyjne, warsztaty prawne, debaty Oxfordzkie, wyjazdy do Warszawy do Centrum Pieniądza – pierwsza grupa jedzie po świętach.
 8. Doradztwo metodyczne dla nauczycieli – Organizacja doradztwa w formach: konferencji, konsultacji indywidualnych i zbiorowych, wsparcia metodycznego i organizacyjnego 2 ośrodki konsultacyjne.
 9. Doradztwo psychologiczne dla uczniów – Organizacja poradnictwa w formach: konferencji, konsultacji indywidualnych i zbiorowych, wspieranie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów przez nauczycieli, pomoc nauczycielom w organizacji pracy z uczniem zdolnym 2 ośrodki konsultacyjne.
Skip to content