Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 projekt pn. „W Karpaty w inne klimaty. Transgraniczna oferta turystyczna Jasło – Humenne.”

Partner Wiodący: Miasto Jasło www.um.jaslo.pl

Partner Projektu: Miasto Humenne www.humenne.sk

  • Okres realizacji: 01.03 – 31.12.2017 r.
  • Koszt całkowity: 88 543,07 Euro
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%: 75 261,60 Euro

Cel ogólny mikroprojektu: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Opis projektu:

Zakres rzeczowy projektu to:

  • Budowa drogi dojazdowej do punktu widokowego wraz z utwardzeniem terenu pod parking dla samochodów osobowych.
  • Organizacja Targów Miast Partnerskich Miasta Jasła, warsztatów, wykonanie materiałów promocyjnych, organizacja imprez promujących wspólny obszar jako cel turystyczny.
  • Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle.
  • Oznakowanie trasy nornic walking. Umieszczenie tablicy informacyjno-edukacyjnej ścieżek rowerowych i ćwiczeń nornic walking.

Działania te wzmocniły warunki do rozwoju polsko-słowackiej współpracy. Zostały nawiązane i umocnione kontakty w szczególności w grupie osób starszych. Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej zaowocuje w przyszłości zwiększeniem liczby odwiedzających miasta partnerskie projektu.

Rezultaty projektu:

– zorganizowano dwudniowe targi promujące miasta partnerskie. Targi Miast Partnerskich Miasta Jasła odbyły się w dniach 28 – 29 lipca 2017 r. Celem targów Miast Partnerskich była promocja obszaru pogranicza pod kątem atrakcji turystycznych. W czasie zorganizowanych targów można było zapoznać się z ofertami turystyczni przygotowanymi przez Centra Informacji Turystycznych z województwa podkarpackiego i małopolskiego, a także z zagranicy m.in.: Bardejov, Vranov nad Topl’ou, Liptovsky Mikulas, Trebisov,Humenne. Dwudniowe wydarzenie w Jaśle obejmowało m.in.: uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej, przedstawienie ofert turystycznych Miast Partnerskich Miasta Jasła, spektakl teatru ulicznego z Kijowa HIGHLIGHTS , seanse filmowe w kinie Syrena, animacje dla dzieci, Festiwal Food Trucków;

– utworzono Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Jaśle, które znajduje się przy
ul. Sokoła w budynku Kina Syrena;

– w dniach 28-29.09.2017 r. odbyły się warsztaty w zakresie promocji turystycznej miast. W szkoleniu wzięło udział 16 osób z Polski i Słowacji. Szkolenie dotyczyło sposobów promowania i prezentowania swojego miasta pod kątem zwiększenia liczby turystów;

– w dniu 8.06.2017 r. została zorganizowana międzynarodowa konferencja na temat potencjału dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza. W konferencji wzięło udział około 250 osób. Po konferencji odbyło się polsko- słowackie spotkanie integracyjne seniorów, w którym wzięło udział 40 osób;

– w dniu 23.03.2017 została zorganizowana impreza plenerowa – meeting nordic walking, w której wzięło udział 80 osób. Seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału we wspólnym uprawianiu nordic walking, integracji, zwiedzeniu miasta oraz degustacji npotraw regionalnych. Została oznakowana trasa nordic walking oraz punkt widokowy;

– została opracowana oferta turystyczna dla seniorów w oparciu o zrealizowane w projekcie działania oraz potencjał turystyczny i kulturalny Jasła i Humennego;

– został zagospodarowany punkt widokowy poprzez budowę parkingu i drogi dojazdowej przy ul. Na kotlinę w Jaśle. Zagospodarowanie terenu umożliwiło turystom i mieszkańcom odwiedzanie i delektowanie się tak atrakcyjnym miejscem w Jaśle.