Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych

„Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Projekt złożony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

  • Oś priorytetowa: III. Czysta energia
  • Działanie: 3.1 Rozwój OZE
  • Wartość projektu: 7.834.352,50 PLN
  • Kwota dofinansowania: 4.885.825,00 PLN
  • Planowany okres realizacji: do 12.2018 r.

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych dla następujących instalacji w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Jasła:

  1. a) 120 instalacji kolektorów słonecznych, w tym:

– 45 instalacji typu A o mocy 3,2 kW (do 3 osób),

– 60 instalacji typu B o mocy 3,2 kW (4-5 osób),

– 15 instalacji typu C o mocy 4,8 kW (powyżej 5 osób),

  1. b) 450 instalacji fotowoltaicznych, w tym:

– 80 instalacji o mocy 2,16 kW,

– 140 instalacji o mocy 2,7 kW,

– 230 instalacji o mocy 3,24 kW,

  1. c) 21 kotłów na biomasę, w tym:

– 4 instalacje typu A o mocy 3 kW,

– 6 instalacji typu B o mocy 17 kW,

– 7 instalacji typu C o mocy 20 kW,

– 2 instalacje typu D o mocy 25 kW,

– 2 instalacje typu E o mocy 30 kW.

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz jakości życia mieszkańców Miasta Jasło.

Celami szczegółowymi projektu są: zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie Jasła, poprawę jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie Miasta Jasło.