Dziedzictwo polsko – słowackiego pogranicza. Tu żyję. Tu poznaje. Tu kreuję.

„Dziedzictwo polsko – słowackiego pogranicza. Tu żyję. Tu poznaje. Tu kreuję.” w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. Złożony w dniu 15 listopada 2017 r. Ogłoszenie wyniku naboru planowane jest najpóźniej do końca maja 2018 r.

W ramach mikroprojektu jego Partnerzy Miasto Jasło i Miasto Humenne planują stworzyć wspólny i unikatowy produkt turystyczny polsko– słowackiego pogranicza. Oparty on będzie o transgraniczny dialog,międzypokoleniową edukację, o nowe technologie i „żywą historię”. Nowy transgraniczny produkt turystyczny w projekcie to oferta kierowana do turysty, mieszkańców Jasła i Humenne i innych osób (seniorów, rodziny z dziećmi, grupy szkolne, młodzież, osoby z różnym stopniem niepełnosprawności), rozpowszechniana w Centrum Informacji Turystycznej w Jaśle, obejmująca:

  1. zwiedzanie atrakcyjnych kulturowo i historycznie miejsc miasta Jasła w formie
    turystycznej gry miejskiej oraz z wykorzystaniem mapy kieszonkowej i audio
    przewodników,
  2. zwiedzanie atrakcyjnych kulturowo i historycznie miejsc miasta Humenne tradycyjnie oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnej,
  3. zwiedzanie miejskiej winnicy połączone z możliwością degustacji jasielskich win – jasielskiego produktu regionalnego i innych produktów lokalnych (odkrywanie smaków i aromatów, dobieranie wina do potraw, winiarski savoir vivre) oraz edukacją na temat turystyki winiarskiej w tym uprawy winorośli.

Całkowita wartość planowanego projektu: 115 265,38 EUR

Całkowita planowana kwota dofinansowania z EFRR: 97 975,56 EUR

Całkowita planowana kwota dofinansowania z budżetu państw: 7 135,57 EUR

Wkład własny partnerów: 10 154,25 EUR