Strona główna Projekt pn. ,,Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle”

Projekt pn. ,,Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle”

Projekt pn. Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle został złożony do dofinansowania w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa  RPO WP 2014-2020.

Koszt całkowity projektu wynosi 5 440 979,41 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 4 502 525,25 zł.

Przedmiotowy projekt obejmuje budowę nowych odcinków dróg: drogi 5KDZ i części drogi KDZ3, które będą prowadzić do terenu inwestycyjnego Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) Jasło-Warzyce. Łączna długość wybudowanych dróg wynosi 1.464,59 m.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania