Strona główna Projekt pn. ,,Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle”

Projekt pn. ,,Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle”

Projekt pn. Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle został złożony do dofinansowania w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa RPO WP 2014-2020.

Koszt całkowity projektu wynosi 5 440 979,41 zł, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 4 502 525,25 zł.

Przedmiotowy projekt obejmuje budowę nowych odcinków dróg: drogi 5KDZ i części drogi KDZ3, które będą prowadzić do terenu inwestycyjnego Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) Jasło-Warzyce. Łączna długość wybudowanych dróg wynosi 1.464,59 m.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content