Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła

Projekt złożony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III. Czysta energia, Działanie3.1 Rozwój OZERegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

  • Wartość projektu: 990.176,76 PLN
  • Kwota dofinansowania: 671.801,20 PLN
  • Planowany okres realizacji: do 12.2018 r.

Zakres projektu obejmuje budowę 5 instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Miasta Jasło:

– Jasielski Dom Kultury – instalacja o mocy 50,40 kW,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle – instalacja o mocy 30,78 kW,

– Przedszkole Miejskie nr 11 w Jaśle – instalacja o mocy 12,54 kW,

– Przedszkole Miejskie nr 13 w Jaśle – instalacja o mocy 15,00 kW,

– Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle – instalacja o mocy 10,26 kW.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej na terenie Jasła, zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, poprawa jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza.