Strona główna „Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości”.

„Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości”.

Projekt złożony do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Liderem projekt jest Miasto Jasło a partnerami : Miasto Vranov n/Topl’ou, Miejska Biblioteka Publiczna i jasielski Dom Kultury.

Wartość projektu: 2.456.782,50 Euro / 10.490.641,27 PLN, w tym:

  • Miasto jasło 4.617.89,13 PLN
  • JDK – 379.981,54 PLN
  • MBP – 300.064,94 PLN

Wartość projektu po stronie słowackiej wynosi 1.216235,52 Euro

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza zarówno pod względem poprawy jego jakości, jak i pośrednio przyczyniając się do wzrostu jego wartości turystycznej. Projekt ma na celu również stworzenie warunków do ożywienia społeczno-gospodarczego miast partnerskich Jasła i Vranova.

Głównym celem projektu jest: Zwiększenie atrakcyjności pogranicza polsko-słowackiego poprzez integrację transgraniczną i budowanie wspólnejtożsamości.

Realizacji powyższego celu głównego projektu, służyć będą opisane poniżej cele szczegółowe:

  • Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego- cel ten zostanie osiągnięty przez utworzenie transgranicznego produktu turystycznego oraz udostępnienie innowacyjnej i responsywnej przestrzeni publicznej, stanowiącej miejsce integracji społecznej i prezentacji wydarzeń kulturalnych.
  • Wzmocnienie tożsamości lokalnej oraz europejskiej mieszkańców- cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację wspólnych polsko-słowackich wydarzeń kulturalnych, takich jak warsztaty teatralno-taneczne, uliczne przedstawienia teatralne, warsztaty i konkursy wokalne, wsparcie inicjatyw młodzieżowych.

Wnioskodawcom zależy na spowolnieniu lub nawet całkowitemu zahamowaniu trendu migracji poza Jasło i Vranova mieszkańców poniżej 35 roku życia.

Projekt po stronie polskiej będzie realizowany przez 3 podmioty:, MBP i JDK w sferze społecznej.

  1. Miasto Jasło

Działania Miasta dotyczą sfery materialno-technicznej i będą polegały na:

1) opracowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przekształcenia przestrzeni publicznych w otoczeniu Placu Żwirki i Wigury, w szczególności zaś Placu Inwalidów i pasażu pomiędzy Placem Żwirki i Wigury a Placem Inwalidów oraz przebudowa w/w obszaru.

Proponowana koncepcja reorganizacji przestrzeni oparta jest na planie stworzenia tzw. responsywnej przestrzeni publicznej, to jest takiej organizacji tej przestrzeni i wyposażeniu jej w różnorodne elementy, które „wchodzą” w reakcję/interakcję z użytkownikiem – światłem, dźwiękiem (w tym muzyką) obrazem lub ruchem. Możliwe rozwiązania techniczne i technologiczne, to. np. oświetlenie LED zasilane bezprzewodowo (pole elektromagnetyczne), reagujące na obecność ludzi ( zmiana natężenia lub barwy światła) itp.

ANDRÄPLATZ, GRAZ (AUSTRIA) – RESPONSYWNE ZAGOSPODAROWANIE PLACU MIEJSKIEGO – PRZYKŁAD OŚWIETLENIA MIEJSCA SPOTKAŃ.

INTERAKTYWNE I WIELOFUNKCYJNE ELEMENTY PROJ. STUDIO ROOSERGAADEN – MARBLES (FOT. WITRYNA INTERNETOWA STUDIA ROOSERGAADEN).

KUNGSBACKA TORG, SZWECJA –PROJEKT: WHITE ARKITEKTER – PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA MEBLI MIEJSKICH ZINTEGROWANYCH Z OŚWIETLENIEM.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań świetlnych w przestrzeniach publicznych, coraz częściej wykorzystywane jest w celu rozwiązywaniu problemów występujących we współczesnych europejskich miastach (segregacji, dezintegracji, opuszczenia czy nawet zaniedbania). Nietypowe, atrakcyjne wizualnie (a w części również responsywne) formy świetlne mają za zadanie przyciągać różnorodnych użytkowników w przestrzenie współczesnego miasta, dając okazję do interakcji czy zabawy w grupie, zamiast w pojedynkę, iPhone’m czy tabletem.

Oprócz wykorzystania technologii do stymulowania interakcji w sferze wizualnej ( światło, ruch) możliwe i pożądane jest wprowadzenie elementów dających możliwości do zabawy dźwiękiem – kreacji audio. Poniżej przykład bardzo prostego urządzenia “grającego” pod stopami przechodnia, ruchomego, do umieszczania w różnych miejscach.

OBIEKT ARANŻUJĄCY INTERAKTYWNĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ – ZACHĘCAJĄCY DO „MUZYKOWANIA” – PROTOTYP ZAPROJEKTOWANY PRZEZ GOURI SHUN’A (ŹRÓDŁO: PLAYFUL INTERACTION FOR PUBLIC SPACES).

Przekształcenie tej przestrzeni powinno zostać zaprojekowane również przy wykorzystaniuoryginalnych, niespotykanych w innych polskich miastach, mebli ulicznych i równie interesującej wizualnie pozostałej galanterii ulicznej

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content