Program „Cyfrowa Gmina” w Jaśle

26

Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina na podniesienie ochrony przed zagrożeniami oraz na wzmocnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych w sieci komputerowej.

Umowa opiewa na kwotę 411.761,23 zł.

Zgodnie z ideą grantu kwota przekazana Miastu zostanie przeznaczona na podniesienie i wzmocnienie odporności na zagrożenia oraz bezpieczeństwo przetwarzanych danych w sieci komputerowej Urzędu w tym podniesienie poziomu ciągłości działania.

W ramach realizacji grantu planowane są zakupy związane z modernizacji sprzętowej i sieciowej infrastruktury oraz oprogramowania realizującego usługi przechowywania i udostępniania danych.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Umowa opiewa na kwotę 411.761,23 zł.