Eko-tożsamość polsko-słowackiego pogranicza

Cel projektu: ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Projekt ma przyczynić się do wykształcenia wśród mieszkańców polsko- słowackiego pogranicza odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • racjonalnej gospodarki odpadami,
  • zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do powietrza,
  • rozwoju infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów zurbanizowanych.

W ramach projektu znajduje się:

  • opracowanie ekostrategii polsko-słowackiego pogranicza
  • warsztaty ekologiczne dla najmłodszych mieszkańców
  • otwarte spotkanie z prelekcją dla dorosłych dotyczące współtworzenia z miastem zielonej infrastruktury

Wartość projektu ogółem: 251 633,40 zł
Kwota dofinansowania:

  • z EFRR: 213 888,37 zł
  • z BP: 12 581,66 zł

Termin realizacji: 1.07.2022 r. – 31.12.2022 r.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content