Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE

54

Urząd Miasta Jasła we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zapraszają na spotkanie pt.: „Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25.03.2024 r. w godzinach od 15:00 do 17:00, w Jaśle przy ul. Bednarskiej 2 (budynek Generatora Nauki GEN).

W ramach spotkania Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Rzeszowie: Ewa Krzysztoń i Jerzy Janiec odpowiedzą na Państwa pytania oraz przedstawią następujące tematy:

  • Projekt Doradztwa Klimatyczno Energetycznego – struktura, założenia, realizacja;
  • Działania związane z wymianą źródła ciepła, termomodernizacją, OZE;
  • Źródła finasowania inwestycji EE i OZE, między innymi programy: „Czyste Powietrze”, „Agroenergia”, „Ciepłe Mieszkanie”, „TERMO”.