Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest – zadanie zrealizowane

65

We wrześniu br. Miasto Jasło zrealizowało zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jasło”, którego zakres obejmował odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, powstałych przy wymianie lub likwidacji pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych z 20 nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Miasta Jasła.

Zadanie zrealizowano w ramach programu priorytetowego „Usuwanie odpadów azbestowych Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

Masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest: 34 Mg

Wartość zadania: 17 992,80 zł

Dotacja ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW łącznie: 6 117,55 zł

Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Jasło” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.