Zestawienie dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze” na terenie Podkarpacia na dzień 31.03.2024 r.

14

Dane dotyczą stanu na dzień: 31.12.2023 r.