Strona główna Projekt pn. „Miasto Wiedzy”

Projekt pn. „Miasto Wiedzy”

„Miasto Wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  • Wartość projektu: 1.288.756,89 PLN
  • Kwota dofinansowania: 1 199.221,58 PLN
  • Okres realizacji: 30.11.2015 r. – 31.10.2017 r.

Szkoły objęte wsparciem w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle, Gimnazjum nr 1 w Jaśle, Zespół Szkół miejskich nr 1 w Jaśle, Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Jaśle, Zespół Szkół miejskich nr 3 w Jaśle, Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle, Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle.

Rezultaty projektu:

– utworzono mobilne pracownie komputerowe. Zakupiony sprzęt komputerowy, wykorzystywany podczas zajęć sprawił, że przyswajanie wiedzy stało się ciekawsze, łatwiejsze i bardziej satysfakcjonujące,

– zapewniono bezprzewodowy dostęp do Internetu,

– pracownie przyrodnicze i matematyczne zyskały nowe pomoce dydaktyczne, które są niezastąpionym uzupełnieniem i urozmaiceniem każdej lekcji,

– w Szkole Podstawowej nr 11 rozbudowano salę gimnastyczną,

– w Szkole Podstawowej nr 2 przebudowano salę korekcyjną.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content