Strona główna Projekt pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”

Projekt pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”

Projekt pn. Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle złożony do dofinansowania w ramach działania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP 2014-2020, został uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • Wartość projektu:2.490.906,00 PLN
  • Kwota dofinansowania:2.032.185,97 PLN
  • Okres realizacji:07.04.2016 r. – 31.01.2018 r.

Zakres rzeczowy projektu polegał na dostosowaniu części budynku przy ul. Szkolnej 25 na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

W wyniku realizacji projektu powstała infrastruktura przeznaczona będzie na działalność:

– Dziennego Domu Pomocy, którego celem będzie wsparcie osób starszych,

– Klubu Integracji Społecznej, którego celem będzie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Miasta Jasła

– sekcji ds. wolontariatu której celem będzie promocja idei wolontariatu, m.in. wsparcie rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem

– pomieszczeń administracyjnych do bezpośredniej obsługi osób zagrożonych wykluczeniem.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content