Strona główna Projekt pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”

Projekt pn. „Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle”

Projekt pn. Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle złożony do dofinansowania w ramach działania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP 2014-2020, został uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  • Wartość projektu:2.490.906,00 PLN
  • Kwota dofinansowania:2.032.185,97 PLN
  • Okres realizacji:07.04.2016 r. – 31.01.2018 r.

Zakres rzeczowy projektu polegał na dostosowaniu części budynku przy ul. Szkolnej 25 na cele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle.

W wyniku realizacji projektu powstała infrastruktura przeznaczona będzie na działalność:

– Dziennego Domu Pomocy, którego celem będzie wsparcie osób starszych,

– Klubu Integracji Społecznej, którego celem będzie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Miasta Jasła

– sekcji ds. wolontariatu której celem będzie promocja idei wolontariatu, m.in. wsparcie rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem

– pomieszczeń administracyjnych do bezpośredniej obsługi osób zagrożonych wykluczeniem.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania