Europa dla obywateli 2014-2020

„Europejskie Dziedzictwo Kulturowe. Pamięć i tożsamość” w ramach Programu Europa dla Obywateli 2014-2020. Złożony do dofinansowania w dniu 1 marca 2018 r. Ogłoszenie wyników naboru planowane jest najpóźniej do końca lipca 2018 r.

Rok 2018 to Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego. W całej Unii Europejskiej zorganizowane zostaną z tej okazji tysiące wydarzeń i projektów i kulturalnych i edukacyjnych, na rzecz poszukiwania, promowania i wzmacniania roli europejskiego dziedzictwa kulturowego jako kluczowego dla tożsamości kulturowej Miasto Jasło wrazz Partnerami projektu tj. Vranovem nad Toplou, Trebisovem i Sarospatakiem chce się włączyć w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego i w miesiącu październiku zorganizować Targi Miast Partnerskich pod warunkiem uzyskania grantu, o który się ubiegamy w wysokości 10 080,00 Euro.