Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich

23

Bezpośrednim celem projektu realizowanego ze środków programu PO WER „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (działanie 2.18) – Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” jest: – wdrożenie szeregu rozwiązań (doradczych oraz w zakresie IT), poprawiających jakość usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej; – zwiększenie kompetencji pracowników miast, którzy te usługi świadczą. Działania projektu dotyczą 2 obszarów, które są szczególnie istotne dla rozwoju gospodarczego miast: (a) funkcjonowania systemu podatków i opłat lokalnych oraz (b) usług w obszarze zarządzania nieruchomościami. Efektem tych działań powinno być stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w 6 miastach. W wyniku przeprowadzonego badania ankietowego wśród samorządów – uczestników projektu, każde z miast wybrało zadania wdrożeniowe (w tym zakupy sprzętu IT i aplikacji), doradcze i szkoleniowe w obu obszarach. W ramach projektu przewidziane są w miastach:

  • szkolenia w zakresie doskonalenia kompetencji kadr – razem 58 szkoleń dla 975 uczestników
  • wdrażanie rozwiązań zarządczych – razem 11 rozwiązań
  • zakup sprzętu IT (56 sztuk) oraz aplikacji, w tym wdrożenie nowoczesnych systemów archiwizacji dokumentów i integracji rozwiązań w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami

Projekt trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2020 r. Budżet projektu to: 1 596 153,60 PLN. Dotacja wynosi 1 344 703,60 PLN, a udział własny 6 JST to: 251 450 PLN. Partnerzy: 1.Związek Miast Polskich – lider 2. Bohdan Turowski Beta Consult – partner merytoryczny 3. Miasto Jasło – partner samorządowy 4. Gmina Kozienice – partner samorządowy 5. Gmina Miasta Krosno – partner samorządowy 6. Gmina Miasta Radomia – partner samorządowy 7. Gmina Sandomierz – partner samorządowy 8. Gmina Starachowice – partner samorządowy Zakres projektu Miasta Jasła: – szkolenia w zakresie: obsługa podatkowa, działania windykacyjne i egzekucyjne, obsługa klienta, zarządzanie procesami i jakością, zarządzanie satysfakcją klienta, legislacja i orzecznictwo, pomoc publiczna, tworzenie i zarządzanie mieszkaniami chronionymi, efektywne gospodarowanie zasobami nieruchomości gminy i SP, – wdrażanie rozwiązań zarządczych w zakresie: opracowania procedur dla obszaru podatków i opłat lokalnych, wsparcia w zakresie efektywnego zarządzania strefą płatnego parkowania i poboru opłaty za postój w strefie, wsparcia w zakresie wykorzystania Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przy zagospodarowaniu nieruchomości, – zakup sprzętu: zakup monitorów do obsługi aplikacji podatkowych (12 szt.) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego.