Strona główna Projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski”

Projekt pn. „Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto Jasło oraz Powiat Jasielski”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

  •  Oś priorytetowa: II. Cyfrowe Podkarpackie
  • Działanie: 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
  • Wartość projektu: 1.068.149,22 PLN
  • Kwota dofinansowania: 907.926,81 PLN
  • Okres realizacji: 10.2016 r. – 10.2017 r.

Zakres projektu obejmuje m.in. rozbudowę systemu elektronicznego obiegu dokumentów, rozbudowę systemu płatniczego KSAT, budowę platformy dialogu społecznego, opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP, wdrożenie portalu podatkowego, dostosowanie formularzy elektronicznych, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do realizacji działań określonych w projekcie. Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania