Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użyczenie – budynki użytkowe przy ul. Konopnickiej 86 i 84

19

Burmistrz Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użyczenie.