Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Jasła

138

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Jasła na lata 2021-2030, które potrwają do 31 grudnia 2022 r.

Konsultacje będą prowadzone poprzez :

  • otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 28 listopada br., o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta w Jaśle (I piętro, s.102).
  • zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (załącznik). Wypełnione formularze można dostarczyć listownie na adres Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub elektronicznie na adres mailowy wrsis@um.jaslo.pl

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny pod likiem na stronie internetowej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych: https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjQ1IjtzOjQ6InR5cGUiO3M6MDoiIjt9 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/ogloszenia/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-miasta-jasla-na-lata-2021-2030.html oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rewitalizacji i Strategii w Urzędzie Miasta w Jaśle – tel. 13 44 82 522.