Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego- Administrator Budynków Komunalnych Sp. z o. o. w Jaśle

109

Na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu wyboru Prezesa Zarządu spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego- Administrator Budynków Komunalnych sp. z o.o. w Jaśle, Rada Nadzorcza TBS-ABK sp. z o.o. informuje, że spośród zgłoszonych kandydatów, na stanowisko Prezesa Zarządu TBS-ABK sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 23 listopada 2021 r. powołany został:

Pan Krzysztof Topolski, zam. Niegłowice