Pamięci Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza – koncert w JDK

42