Informacja o przetargu

61

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie z dnia 6 listopada 2019 r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb 2 – Ulaszowice, obejmującej działki ewid. nr 1/45 i 2900/8 o łącznej pow. 0,6426 ha.