Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

74

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. ) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 27 w budynku przy ul. Asnyka 10, zlokalizowany na działce nr ewid. 857/4 obręb nr 8 – Centrum

  • powierzchnia użytkowa lokalu – 43,70 m2 na co składają się: 2 pokoje, kuchnia,
  • łazienka, oraz korytarz
  • wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa,
  • pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 4,70 m2
  • wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu oraz w działce nr ewid. 857/4 o pow. 0,592ha wynosi – 44/1541

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 111 180,00 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty,
w wyniku której:

  • cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 33 354,00 zł

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: nr KS1J/00027133/8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.