Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, działka ewid. nr 1/210 obr. 3A – PGR.

26

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w najem
Działka ewid. nr 1/210 o pow. 0,0699 ha obręb 3A – PGR Księga wieczysta KS1J/00050547/3 Działka ewid. nr 1/210 o pow. 0,0699 ha przeznaczona do oddania w najem z przeznaczeniem pod instalację paneli fotowoltaicznych. Działka leży w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym siedzibę MPGK Sp. z o.o., w większej części zabudowana instalacją paneli fotowoltaicznych. 150,00 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze.
MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tryb bezprzetargowy/ Umowa na czas nieoznaczony,

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.