Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. Baczyńskiego 4/6

56

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Baczyńskiego 4, z udziałem w działkach nr ewid. 1339/1    oraz 1339/5 obręb nr 7 – Południe oraz częściach wspólnych budynku.

powierzchnia użytkowa lokalu – 48,70 m2 na co składają się: 3 pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój,- wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa,
  centralnego ogrzewania,- pomieszczenia przynależne do lokalu :  piwnica o pow. 19,07 m2 – wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu w działkach
   nr ewid. 1339/1 wynosi – 48/832 oraz w działce nr ewid. 1339/5  wynosi – 48/1664.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  –   128 853,00 zł.  

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której :
– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na
   kwotę  38 655,90 zł.   

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Jaśle księgi wieczyste: nr KS1J/00072089/4 dla działki nr ewid. 1339/1;    oraz KS1J/00050908/2 dla działki nr ewid. 1339/5.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.