Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 14/28

88

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 28  przy ul. 3 Maja 14, z udziałem w działkach nr ewid. 841/2 i 841/4 obręb nr 8 – Centrum oraz częściach wspólnych budynku.

powierzchnia użytkowa lokalu – 35,00 m2 na co składają się: pokój, kuchnia, łazienka z WC,
  przedpokój,- wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa oraz
  centralnego ogrzewania,- pomieszczenia przynależne do lokalu :  piwnica o pow. 3,90 m2 – wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu w działkach
   nr ewid. 841/2 oraz 841/4  wynosi  –  3500/181551.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi  –   89 043,00 zł.  

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której :
– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na
   kwotę  26 712,90 zł. 

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Jaśle księgi wieczyste: nr KS1J/000095792/5 dla działki nr ewid. 841/2; oraz KS1J/00051046/8 dla działki nr ewid. 841/4. Do działki nr ewid. 841/2 służebność dojazdu przez działkę 841/8.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.