Wykaz nieruchomości obejm. część dz. ewid. nr 1/46 obr. 2 – Ulaszowice – dzierżawa

31

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie PDF