Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).CIT-8 to informacja (zeznanie) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą deklaracji CIT-8.

W 2019 r. NASTĘPUJE RADYKALNA ZMIANA:
WSZYSTKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, KLUBY SPORTOWE)
SKŁADAJĄ DEKLARACJE CIT-8 ELEKTRONICZNIE!

Organizacja pozarządowa może wysłać deklarację elektronicznie poprzez:

  • używany program księgowy, mający moduł wysyłania deklaracji elektronicznie
  • system e-Deklaracje (dostępny na stronie www.podatki.gov.pl)

Obecnie do wysyłania CIT-8 w formie elektronicznej konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt „wyrobienia” takiego podpisu to ok. 300 zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie jego ważności w kolejnych latach. O wysłanie elektronicznego CIT można też poprosić biuro księgowe (zlecić). Przy wysyłce jednej deklaracji koszty będą mniejsze niż przy wykupieniu podpisu.

Co zrobić w przypadku gdy organizacja do tej pory rozliczała się samodzielnie,
w poprzednich latach radziła sobie, wysyłając CIT w formie papierowej, a teraz jest zmuszona zrobić to w formie elektronicznej? Rozsądnym wyjściem w takiej sytuacji wydaje się skorzystanie z usług biura usług księgowych, w którym zwykle są osoby mające płatny podpis kwalifikowany.

Możliwe są tu dwie opcje:

  1. biuro na podstawie przekazanych przez organizację informacji, z pomocą używanego przez nie oprogramowania, sporządza deklarację CIT-8
    i korzystając z podpisu kwalifikowanego wysyła ją do fiskusa.
  2. organizacja sama sporządza deklarację, używając formularza z portalu podatkowego, przekazuje ją wypełnioną do biura, a biuro wysyła (korzystając
    z darmowej wtyczki do PDF lub aplikacji e-Deklaracje Desktop, dostępnych w portalu podatkowym), podpisując posiadanym płatnym podpisem kwalifikowanym.

W jednym i drugim przypadku wysyłka musi być poprzedzona upoważnieniem konkretnej osoby z biura, która podpisze i wyśle CIT-8 organizacji. Upoważnienie takie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym. Można to zrobić w formie tradycyjnej (papierowej) lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP. Upoważnienie składamy na druku UPL-1. Wysyłka musi być dokonana do końca marca (zobacz termin poniżej), a trzeba się liczyć się z tym, że rejestracja upoważnienia w systemie fiskusa może potrwać. Procedury tej nie powinniśmy więc odkładać do ostatniej chwili!

(Źródło: ngo.pl, UMJ).