Strona główna Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Rekultywacja terenów zdegradowanych przy ul. Kwiatowej w Jaśle. Projekt polegający na stworzeniu warunków rekreacji w otoczeniu zieleni wysokiej i niskiej szczególnie pod kątem wypoczynku rodzinnego o charakterze ogólnodostępnym poprzez rekultywację i zagospodarowanie zdegradowanego terenu poprzemysłowego. więcej ->

Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle – Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. więcej ->

Rozmiar czcionek
Tryb czytania