Strona główna Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle

Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 • Oś priorytetowa: 5. Infrastruktura publiczna
 • Działanie: 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna
 • Schemat: B. Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna
 • Wartość projektu: 4 129 153,47 PLN
 • Kwota dofinansowania: 3 250 426,78 PLN
 • Okres realizacji: 02.2013 r. – 10.2013 r.

Zakres projektu:

 • odbudowa niecki głównej basenu,
 • zmiana technologii uzdatniania wody basenowej,
 • odbudowa ciągów pieszych i boisk,
 • odbudowa brodzików,
 • dostosowanie budynku wejściowego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania